Събития

Развиват приключенски туризъм между Родопите и Егейско море по проект

  30.10.2022 11:40  
Развиват приключенски туризъм между Родопите и Егейско море по проект

Основно териториално предизвикателство, пред което е изправен трансграничния регион Гърция – България, е ниската конкурентоспособност на МСП, включително в сектора на туризма. Това съобщиха изпълнителите на проекта "Решения, базирани на споделена икономика в трансграничния устойчив туризъм“ или "Родопско-егейско приключение“. В същото време туристическият сектор се счита за нарастващ за региона ни през последните години, а качествените характеристики на туристическия сектор като цяло са ниски. Освен това има слаб бизнес достъп (с изключение на Солун) до по-широка пазарна зона и по-специално до международните пазари.

Така изпълнението на инвестиционния план по този Проект допринася за увеличаване на продажбите чрез новосъздаденото стратегическо партньорство, което ще произвежда съвместен туристически продукт с работно заглавие "Родопско и Егейско приключение“, който ще предложи на клиентите най-доброто от двете дестинации – планински и морски туризъм, които могат да бъдат планирани години напред. И двамата партньори работят в сектора на устойчивия туризъм, като в същото време основните им дейности не се припокриват, а се допълват. Водещият партньор Смарт Трип ООД извърши преустройството на съществуваща жилищна сграда, разположена в село Широка лъка, община Смолян, България. Партньорът, SP Sailing Single Member P.C., ще закупи круизна яхта, която да се използва за предлагане на чартърни услуги в рамките на акваторията/териториалните води на островите Самотраки и Тасос и Цикладите.

Създаденото партньорство ще използва принципа "действайте и работете заедно" не само на ниво проект, но и след като инвестицията е факт.

Постоянното усъвършенстване на продуктите и услугите с цел задържане на вече включените потребители и привличане на нови чрез разширяване на целевите пазари е жизненоважно за просперитета на местните икономики. Проектът помага за придобиването на необходимите инструменти, за да стартират двете фирми и да поддържат успешен бизнес като инвестират по-голямата част от бюджетите си в инфраструктура и активи, което подобрява тяхната конкурентоспособност и спомага за позиционирането им на пазара.

Целевите експортни пазари са всички страни от ЕС, САЩ и Азия. Нашите изследвания показват, че туристическият сектор все още има огромен потенциал за развитие. През последните години целевия трансграничен регион привлича все по-голям брой международни и местни туристи. Островите Тасос и Самотраки, както и Родопите са едни от най-атрактивните дестинации от двете страни на границата. Въпреки че конкуренцията е висока, и двамата партньори ще предложат иновативен продукт и нов начин за достъп до него.

В допълнение към инвестиционните дейности Проектът предвижда съвместно разработване на маркетингови инструменти с цел популяризиране на инициативата, привличане на клиенти и поддържане на бизнес резултатите. Целевата област на проекта е интегриран регион с обща визия за устойчив растеж и просперитет, изискващ съвместни решения от двете страни на границата. Създаден е съвместен екип за сътрудничество и изграждане на капацитет, споделяне на ресурси, най-добри практики и трансфер на утвърден опит на национално и трансгранично ниво.Анкета

Къде искате да пътувате през новата 2023 г.?


Резултати