Новини Хотели

Министерството на туризма обработи списъка за плащане за месец септември по втората хуманитарна програма

  03.11.2022 10:52  
Министерството на туризма обработи списъка за плащане за месец септември по втората хуманитарна програма

Министерството на туризма обработи списъка за плащане за периода от 01.09.2022 г. до 30.09.2022 г. за предоставянето на помощ в размер на почти 8,8 млн. лв. на верифицирани лица, предоставили нощувка и изхранване или само нощувка по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“ (Списък № 11).

След одобрението от Министерството на финансите на финансовата обосновка, пакетът документи ще бъде процедиран в Министерския съвет за вземане на решение за изплащане.

Напомняме на всички кандидати по втората хуманитарна програма за периода от 01.06.2022 г. до 15.11.2022 г., че съгласно РМС № 856 от 31.10.2022 г. в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), на адрес https://edelivery.egov.bg, ще бъде качен формуляр на декларацията за това дали обектът е участвал в програмата за съответния период с настаняване с изхранване или само с настаняване без изхранване.

След зареждането на електронния формуляр на декларацията в ССЕВ Министерството на туризма ще публикува своевременно информация, като:

  • за периода от 01.11.2022 г. до 15.11.2022 г. горепосочените декларации ще се подават при кандидатстването от 10 ч. на 16.11.2022 г. до 16.30 ч. на 22.11.2022 г., а
  • за периода от 01.06.2022 г. до 31.10.2022 г. горепосочените декларации ще се подават до 22.11.2022 г.

Благодарим на всички участващи в Програмата места за настаняване и места за подслон за проявеното търпение във връзка с верифицирането на декларациите за изхранване на настанени лица за срока й на действие!