Анализи

Илин Димитров: Закони за обединението в туризма няма да внасяме

  22.11.2022 10:44  
Илин Димитров: Закони за обединението в туризма няма да внасяме

Министерството на туризма няма да внася закони за обединението на бранша, защото не можем да водим такава инициатива в служебен кабинет. Това заяви пред TravelNews министърът на туризма Илин Димитров във връзка с появилите се проекти за създаването на браншови камари и Национална туристическа организация. Той уточни, че предложенията за закони идват от Румен Драганов, директор на Института за анализи и оценки в туризма, като има още 11 становища от други организации.

„Предлагах обединение на туристическия бранш докато имаше редовен кабинет в предишното Народно събрание. В сегашния служебен кабинет само провеждаме срещи с една единствена цел да се види какво ще предложи секторът и дали иска обединение“, каза Димитров. Министерството на туризма ще продължи с кръгли маси и дискусии и ще излезе с доклад. „Насилствено обединение няма да има“, подчерта той.

Не мога да разбера тогава защо Министерството на туризма ни губи времето и ни занимава с обединението на бранша след като служебното правителство не може да направи нищо по темата, коментира Павлина Илиева, председател на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“ (ОБТ). Според нея на този етап не може да се постигне еднна позиция по въпроса в бранша, за каквато настоява на срещите зам.-министърът на туризма проф. Мариела Модева. „Има доста по важни теми и проблеми в туризма, които не са решени отдавна“, заяви тя. Илиева даде за пример Гаранционния фонд за сектора, който засяга изходящия туризъм и потребителите, по който не се работи. Той трябва да защитава клиентите и туроператорите при възникване на кризи, каквато беше Ковид пандемията и при фалити на фирми.

Директорът на Института за анализи и оценки в туризма Румен Драганов е предложил 5 отделни закона за обединението на различните браншове в сектора и един общ за събирането на бизнеса в една Национална туристическа организация (НТО). Те са изпратени на всички представители на бизнеса и са обсъдени на среща със зам.-министър Мариела Модева. Другите четири проекта са за Национална камара на хотелиерите и ресторантьорите (НКХР), Национална камара на туроператорите и туристическите агенции (НКТОТА), Национална камара на самостоятелните заведенията за хранене и развлечения (НКСЗХР), Национална камара на екскурзоводите, планинските водачи и ски учителите (НКЕПВСУ).

Идеята на Драганов е всички те да бъдат обединени в Национална туристическа организация, която ще извършва дейности, свързани с формиране на национални туристически продукти и осъществяване на националния маркетинг и реклама на Република България като дестинация за туризъм и инвестиции. Причината е, че в сектора има официално регистрирани 208 сдружения, с които държавата трябва да води диалог.

„Във всеки един от проектите съм дал възможност да се използват наименованията на съществуващи асоциации, но при условие, че едната и другата страна е съгласна. Главното при НТО е да се гарантира прозрачност при разходване на средствата за национална реклама. За това се предвижда и участието на хотелиерите да бъде 3:1, защото те дават голяма част от средствата за реклама към монента, извън тези на Министерството на туризма“, обясни Румен Драганов.

Това, което той предлага не са НПО-та, а камари, които да бъдат създадени със закон. „Сега има 208 НПО-та в регистъра на Министерството на туризма. В страните от  ЕС има по една организация за съответната гилдия, а в България са 208. И какъв е мандатът на председателя и УС на едно НПО у нас - вечен. Всеки който не е съгласен с другия, прави НПО“, каза Румен Драганов. Например при туроператорите и туристическите агенти има шест неправителствени сдружения, от които едно е само с един член.

„Трябва да има представителност. Затова предлагам - камара. На местно ниво и на централно ниво. Един министър - един председател на гилдия“, допълни той. По думите му никога не е казвал, предлагал или допускал закриване на НПО. Това са организации за свободно сдружаване и са разрешени от Конституцията. Законът за туризма е специален закон, и който търговец иска да е хотелиер се регистрира първо по Търговския закон и след това се категоризира по Закона за туризма. „Няма нищо насила. Искаш да си хотелиер, тогава следва категоризация. Искаш да си туроператор – направи си регистрация. Сега се поставя въпросът лицата, регистрирани по Закона за туризма, да имат единно представителство. Само те да са обединени в една камара, обясни Румен Драганов. „Не е ли нормално министърът на туризма да поиска да се срещне с по един представител за всяка глава в Закона за туризма, която третира определено професионално направление, което той е категоризирал, регистрирал, лицензирал?“, попита Драганов.

Той е предложил опита на другите страни в ЕС, като използва същите принципи на обединение. Разбира се, всеки може да прави предложения. Сега сме в режим на създаване на работни групи по главите в Закона за туризма, допълни той.

Единствено Националният борд по туризъм подкрепя и иска създаването на обединена структура в туризма, която да работи по примера на строителния сектор – една национална камара, в която задължително да членуват всички фирми. „Ние имаме концепция и модел, който е взаимстван от Хърватия и е предложен на Министерството на туризма“, заяви Мартин Захариев, зам.-председател на НБТ. Според него това трябва да бъде една структура с водеща роля на държавата и публично-частно партньорство с участието на бизнеса, както и общините. „Ние сме твърдо за обединението на бранша. Това трябва да бъде задължителен орган за членство, както е Камарата на строителите в България“, подчерта Захариев. По думите му тази организация трябва да извършва категоризацията на хотелите, къщите за гости, ресторантите, както и да прави рекламата на България. Държавата самостоятелно няма в момента капацитет нито за категоризацията, нито за рекламата. Според него Министерството на туризма няма административен и креативен капацитет да изпълнява тези задачи.

Целият проект на Румен Драганов за Национална туристическа организация може да откриете тук.

Мирослав Иванов