Анализи Новини

1,7 млн. българи са отишли на екскурзии през третото тримесечие на 2022 г.

  22.11.2022 13:23  
1,7 млн. българи са отишли на екскурзии през третото тримесечие на 2022 г.

През третото тримесечие на 2022 г. 1 748.8 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Около 78.5%, са пътували само в страната, 16.3% - само в чужбина, а 5.2% са пътували както в страната, така и в чужбина. Това показват данните на Националния статистическаи институт (НСИ).

В сравнение със същия период на 2021 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години се е увеличил с 31.7%.

Най-много са пътувалите българските граждани на възраст 25 - 44 години. Техняит брой е 747.0 хил., или 42.7% от всички пътували лица. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като той е съответно 80.9% при лицата на възраст 65 и повече години и 80.8% при тези на възраст 45 - 64 години. Делът на пътувалите в чужбина лица на възраст 25 - 44 години е 17.5% от пътувалите в тази възрастова група и е най-голям в сравнение с останалите групи.

Снимка 596067

Най-много туристически пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години както в страната (69.5%), така и в чужбина (81.4%) са били с цел "почивка и екскурзия".

През третото тримесечие на 2022 г. като самостоятелни са били регистрирани 2 114.5 хил., или 86.8% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 91.6%, а на тези в чужбина - 63.4%.

По данни на НСИ средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 407.23 лв. в страната и 822.68 лв. в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 205.38 лв. в страната и 1 194.67 лв. в чужбина.

Снимка 596068