Събития

Праисторическа могила на 6000 години бе разкопана заради ВиК тръба

  25.11.2022 18:56  
Праисторическа могила на 6000 години бе разкопана заради ВиК тръба

Долнославската могила, която е един от най-значимите праисторически паметници по българските земи, се оказа разкопана заради ВиК проект. Случаят вече се проверява, а сигналът е подаден от директора на Регионалния археологически музей в Пловдив. Обектът е археологическа недвижима културна ценност с най-висока категория на защита – от "национално значение", пише Mediapool.bg.

Долнославската могила е с диаметър при основата 150 метра и височина 5 м. Обектът е проучен между 1983 и 1991 година и на базата на проучванията е определен като праисторически култов комплекс. Има останки от 35 сгради от късния халколит, а част от тях археолозите определят като храмови постройки.

В основата на могилата има селище от ранния неолит (кр. на VII – нач. на VI хил. пр. Хр.), което и до днес остава непроучено, съобщават от пресцентъра на Министерството на културата.

Археолозите обаче са установили, че в югоизточната част на археологическия обект с багер е направен изкоп с ширина над 10 м и дълбочина над 2 м, при което са нарушени културните напластявания в южната периферия на селищната могила.

"В изкопа се наблюдават спорадични останки от стени на праисторически постройки (опалени мазилки), фрагменти от замазки на пещи и голямо количество керамични фрагменти от Късния халколит. Открити са и 5 фрагмента тънкостенна керамика с останки от бяла боя (Ранен неолит), както и цилиндрична керамична антропоморфна фигура (Късен халколит)", съобщава Министерството на културата.

Община Асеновград е съобщила, че изкопните работи са извършени във връзка с изпълнение на проект за хоризонтален дренаж и довеждащ водопровод за водоснабдяването на село Червен. По предварителни данни изкопните дейности са извършени в поземлен имот, който се явява охранителна зона на археологическата недвижима културна ценност.

Проектът не е съгласуван с Министерство на културата и музеите в Асеновград и Пловдив.

"В следващите дни Регионалният инспекторат за опазване на културното наследство в гр. Пловдив ще продължи в детайли проверката по спазване на изискванията на Закона за културното наследство и ще предприеме административно-наказателно производство по случая спрямо установения извършител" , съобщава Министерството на култура.