Новини Хотели

Приходите на София Хотел Балкан за деветмесечието изпреварват тези отпреди пандемията

  29.11.2022 10:04  
Приходите на София Хотел Балкан за деветмесечието изпреварват тези отпреди пандемията

„София Хотел Балкан“ АД увеличава печалбата си за деветмесечието, а приходите на компанията са повече в сравнение с деветмесечието на 2019 г. – точно преди пандемията от коронавирус да разтърси туристическия и хотелиерския сектор по целия свят.

Това се вижда от консолидирания отчет на компанията, публикуван на сайта x3news.com.

Общите приходи на дружеството възлизат на 25,028 млн. лева в сравнение с 13,259 млн. лева година по-рано, което е два пъти повече на годишна база. За деветмесечието на 2019 г. приходите са под 25 млн. лева.

Само за тримесечието приходите възлизат на 10,175 млн. лева в сравнение с 9,5 млн. лева през второто тримесечие и 6,471 млн. лева за третото тримесечие на 2021 г. В сравнение с второто тримесечие увеличението е със 7,1%, а на годишна база – 57,23%.

За деветмесечието приходите от нощувки на „София Хотел Балкан“ достигат – 15,383 млн. лева, от хранене са за 6,733 млн. лева, а от наеми са за 1,091 млн. лева при, съответно, 7,402 млн. лева нощувки за деветмесечието на 2021 г., 3,399 млн. лева от хранене и 953 хил. лева от наеми.

Приходите от нощувки са водещ двигател на ръста на общите приходи с ръст от 108% на година база.

Разходите на дружеството се увеличават до 22,516 млн. лева в сравнение с 16,108 млн. лева година по-рано, или с 39,8%. Сериозен двигател на ръста са разходите на материали, които нарастват с почти  87% на годишна база до 2,364 млн. лева за отчетния период от 1,23 млн. лева година по-рано.

Разходите за персонал за деветмесечието нарастват до 3,961 млн. лева от 2,759 млн. лева за деветмесечието на 2021 г., или с 43,56% на годишна база.

Към края на септември печалбата на „София Хотел Балкан“ достига 2,512 млн. лева в сравнение със загуба от 2,849 млн. лева година по-рано и печалба от малко над 1 млн. лева за полугодието.