Анализи

Пътуващите българи в чужбина все повече

  29.11.2022 14:42  
Пътуващите българи в чужбина все повече

Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2022 г. са 599.5 хил. или с 15.3% над регистрираните през октомври 2021 година. През октомври най-много българите са пътували до Турция, а след това се нареждат Гърция, Сърбия, Румъния, Германия, Северна Македония, Италия, Австрия - 15.0 хил., Обединеното кралство и Испания.

Най-голям дял от пътуванията на българите зад граница са с цел гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия - 42.3%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 35.4%, и със служебна цел - 22.3%.

През октомври 2022 г. посещенията на чужденци в България са 847.1 хил. или с 49.2% повече в сравнение с октомври 2021 година. Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 38.7% (327.7 хил.) от всички посещения на чужденци в България.

46.4% от чужденците, посетили България през октомври 2022 г., са граждани на ЕС, като най-голям е броят на посещенията на
граждани от Румъния - 37.4% и Гърция - 23.9%. Посещенията на граждани от други европейски страни са 43.7% от всички посещения в България, като най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 164.0 хил., или 44.3% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България през октомври 2022 г. са реализирали гражданите от Турция, Румъния, Гърция, Украйна, Сърбия, Северна Македония, Германия, Полша, Обединеното кралство и Италия. През октомври 2022 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 50.1%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 34.6%, и със служебна цел - 15.3%.