Транспорт

Flix и Daimler Buses обединяват усилията си за подобряване на e-Mобилността

  11.01.2023 14:46  
Flix и Daimler Buses обединяват усилията си за подобряване на e-Mобилността

Flix и Daimler Buses обединяват усилията си за подобряване на e-Mобилността при автобусните превози на дълги разстояния с нова изцяло електрическа технология с нулеви емисии.

+ През следващите 4 години ще бъде
разработено изцяло електрическо
задвижване за електронни автобуси за
дълги разстояния. Осигурено е
финансиране от германското
Министерство на икономиката и
опазването на климата

+ 2 прототипа на автобуси, работещи на
електричество, ще бъдат тествани в
реални експлоатационни условия.
Мащабируемостта на тази технология е
желаната цел, като Flix постоянно ще
оценява ефективността в процеса на
създаване

+ Участието на Flix в проекта е в рамките
на дългосрочната визия на компанията
за предоставяне на по-екологични
начини на транспорт за всички чрез
постепенно намаляване на
въздействието на CO2 във флота на FlixBus

+ Изследователи и оператори обединяват
усилията си: KIT, Университетът
вТехническия университет на
Райнланд-Пфалц Кайзерслаутерн-Ландау
като избрани партньори в областта на
научните изследвания

София, 11 януарскии 2023 г. - Flix участва в
амбициозен проект, ръководен от OEM Daimler
Buses, за разработване на високоефективно
изцяло електрическо задвижване за
автобуси за дълги разстояния през
следващите 4 години. Финансирането от
германското Министерство на
икономиката и опазването на климата
вече е осигурено с парламентарна
резолюция.

Проектът включва тестване на тази
технология върху два прототипа на
автобуси в реални условия, като се
използват опитът и ноу-хауът на Flix в
управлението на най-широката автобусна
мрежа в света. Flix непрекъснато ще
оценява показателите, за да се увери в
реално време, че всички необходими
изисквания са изпълнени, за да се
гарантира оперативната ефективност, с
оглед на дългосрочното разширяване на
автопарка на FlixBus.

_"__Вярваме__ __във__ __въглеродната__
__неутралност__ __на__ __автобусните__
__превози__ __като__ __решение__ __за__
__пълно__ __обезвъглеродяване__ __на__
__пътуванията__. __Откакто__
__стартирахме__ FlixBus, __се__ __стремим__ __да__
__намаляваме__ __въздействието__ __си__
__върху__ __околната__ __среда__ __отново__
__и__ __отново__, __като__ __проучваме__
__алтернативни__ __задвижвания__ __и__
__даваме__ __възможност__ __за__
__компенсиране__ __на__ __нашия__
__въглероден__ __отпечатък__. __С__ Daimler Buses
__и__ __надеждни__ __партньори__ __в__
__областта__ __на__ __изследванията__,
__които__ __споделят__ __нашата__ __визия__
__за__ __по__-__екологично__ __бъдеще__ __в__
__транспорта__, __сега__ __можем__ __да__
__преминем към нов етап от__ __нашата__
__цел__ __да__ __променим__ __мобилността__
__и__ __да__ __предложим__ __екологични__,
__технологични__ __и__ __все__ __така__
__достъпни__ __решения__ __за__ __пътуване__
__на__ __всеки__. __",_ каза Андре Швемлайн,
основател и главен изпълнителен
директор на Flix.

Заедно с Flix, някои от най-известните
германски институти за научни
изследвания и образование в областта
на технологиите обединиха усилията си
с Daimler Buses, за да работят по проекта, а
именно KIT (Технологичен институт
Карлсруер), Университетът в Манхайм и
Рейнско-пфалцския технически
университет Кайзерслаутерн-Ландау
като по този начин го превърнаха в
перспективен междусекторен съюз.

По пътя към декарбонизацията:
технологията като катализатор за
опазване на околната среда

С този проект Flix, Daimler Buses и партньорите
в областта на научните изследвания
имат за цел да преодолеят
технологичните пречки около
алтернативните задвижвания, които
възпрепятстват прилагането им на дълги
разстояния. Най-голямото
предизвикателство представлява
съчетаването на ефективност и
оперативна гъвкавост на дълги
разстояния, като същевременно се
осигуряват възможности за зареждане и
адекватен капацитет за пътници и багаж.

За разработването на подобна
технология се прилага цялостен подход,
като се вземат предвид много
разнообразни фактори. Модулното
задвижване ще бъде замислено, като се
вземат предвид ключови параметри като
консумация на енергия, обхват,
ефективност на движението и живот на
батерията, които след това ще бъдат
свързани с рентабилността,
въздействието върху околната среда и
цялостната годност за използване на
съвременния пазар на автобуси.

След оценка на окончателната концепция
два прототипа на задвижвания ще бъдат
интегрирани в демонстрационни
автобуси и тествани в реални
експлоатационни условия. След
потвърждаване на резултатите от
тестовете производството на такива
превозни средства ще бъде отправна
точка за икономически ефективен
производствен процес на изцяло
електрически автобуси за дълги
разстояния.

В съответствие с изграждането на
алтернативни задвижвания като важна
част от дългосрочната визия за
въглеродно неутрална мобилност, Flix ще
има решаваща роля по време на целия
процес. Сегашният автопарк на FlixBus ще
служи като база данни за извеждане на
представителни експлоатационни цикли
по линиите на дълги разстояния, а Flix ще
направи незабавна оценка на
експлоатационните свойства на
планираните решения, за да осъществи
предположенията за евентуално
преминаване към електрически автобуси
на дълги разстояния на батерии още при
изготвянето на проекта. Освен това Flix
ще участва във валидирането на
демонстрационните превозни средства в
реални експлоатационни условия.

Flix е пионер в областта на
алтернативните задвижвания при
превозите на дълги разстояния

При всяко пътуване с автобус на дълги
разстояния от 400 км се спестяват средно
6,6 кг емисии на CO2 на пътник, като се
преминава от автомобили към автобуси
на дълги разстояния. Освен това, докато
при пътуване с автобус от Мюнхен до
Берлин се отделят около 15,6 кг CO2, при
полет по същите маршрути се отделят
около 143 кг CO2 . Следователно автобусите
за дълги разстояния вече се считат за
относително устойчив начин на
пътуване.

Все още обаче липсва практическо
решение за напълно въглеродно
неутрална експлоатация на автобусни
паркове за дълги разстояния в редовна
експлоатация, което накара Flix да тества
различни решения, за да ускори пътя си
към декарбонизация: наред с другото,
бяха проведени първите пилотни проекти
за електрически автобуси във Франция и
Германия, след което компанията тества
слънчеви панели и пусна първите Flix
автобуси на биогаз. Тъй компанията е
отворена към технологиите и очаква
бъдеща комбинация от различни
технологии в огромната си мрежа, Flix
участва и в разработването на автобус с
водородна горивна клетка чрез
финансирания проект HyFleet.Анкета

Къде ще пътувате за Коледа и Нова година?


Резултати