Анализи Хотели

Приходите от нощувки през ноември 2022 г. достигат 61 млн. лв.

  12.01.2023 13:17  
Приходите от нощувки през ноември 2022 г. достигат 61 млн. лв.

Приходите от нощувки през ноември 2022 г. достигат 61,2 млн. лв., като 39,2 млн. лв. са от български граждани, а 22 млн. лв. - от чужди граждани, съобщава Националният статистически институт, цитиран от БТА. 

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2022 г. е 24,4 на сто, като се увеличава с 8,8 процентни пункта в сравнение с ноември 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 31,8 на сто, следват местата за настаняване с 3 звезди - 24,2 на сто, и с 1 и 2 звезди - 16,6 на сто.

През ноември в страната са работили 2 072 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, с 57,5 хил. стаи и 118,3 хил. легла в тях. В сравнение с ноември 2021 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 32,1 на сто, а броят на леглата в тях - с 26,3 на сто.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през ноември 2022 г. е 855,0 хил., или с 98,3 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са направили 607,1 хил. нощувки, а чуждите - 247,9 хиляди.

През ноември 2022 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са направени 71,8 на сто от общия брой нощувки на чужди и 41,1 на сто - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 19,1 на сто от нощувките на чужди и 28,6 на сто - на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 9,1 и 30,3 на сто.

Броят на пренощувалите в местата за настаняване през ноември 2022 г. се увеличава с 97,4 на сто в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 402,6 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през ноември 2022 г., са 301,5 хил. и са имали средно по две нощувки. Чуждите граждани са 101,1 хил. и са направили средно по 2,5 нощувки, като 70,5 на сто от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.