Анализи

Евростат: Туризмът в ЕС през 2022 г. почти достига до равнището си отпреди пандемията

  18.01.2023 16:16  
Евростат: Туризмът в ЕС през 2022 г. почти достига до равнището си отпреди пандемията

Туристическата индустрия в Европейския съюз изглежда, че се възстановява стабилно от негативните ефекти от пандемията от коронавирус, сочи най-новата оценка на Евростат, публикувана днес. Показателите на сектора на туризма през 2022 г се доближават до нивата си от предпандемичната 2019 година, отчита европейската статистическа агенция.

Нощувките, реализирани в туристически места за настаняване през 2022 г.

Общият брой нощувки, реализирани в туристически места за настаняване през 2022 г., е близък до предпандемичните равнища. През миналата година в страните от ЕС са осъществени с 5,6 на сто по-малко нощувки в туристически обекти (2,72 милиарда) в сравнение с 2019 г. (2,88 милиарда нощувки).

Това представлява съществено увеличение в сравнение с 2020 г. (1,42 милиарда нощувки) и 2021 г. (1,83 милиарда нощувки), отбелязва Евростат.

На месечна основа данните за развитието на туристическия сектор в ЕС през 2022 г. показват възходящ тренд, които постепенно достига до нивата, отчетени през съответните месеци на предпандемичната 2019 г. Така например, през първите 6 месеца на 2022 г. (януари - юни) са регистрирани с 11,0 процента по-малко нощувки в туристическите места за настаняване в сравнение със същия период на 2019 г. От началото на юли до края на декември 2022 г. обаче те достигат до само 1,9 процента по-малко в сравнение с втората половина на 2019 г. 

Данните за 2022 г. също така сочат, че международният туризъм се е възстановил значително и почти е достигнал нивата от 2019 г. През миналата година чуждестранни туристи са реализирали с 12,6 процента по малко нощувки (1,19 милиарда) в сравнение с 2019 г. (1,36 милиарда).  Това е сериозно увеличение на нощувките, реализирани от чуждестранни туристи в ЕС, в сравнение с 2020 г. (412,5 милиона) и 2021 г. (587,5 милиона). 

По отношение на вътрешните пътувания в страните от ЕС, през 2022 г. те отбелязват рекордна стойност от 1,53 милиарда, което е увеличение с 0,7 процента спрямо 2019 г. 

Нощувки, реализирани от местни и чуждестранни туристи в страните от ЕС

Сред страните от Европейския съюз, при които броят на нощувките, реализирани от местни и чуждестранни туристи, се увеличава през 2022 г. в сравнение с 2019 г. са Дания (12.3 процента повече нощувки), Нидерландия (+3.9 процента) и Белгия (+0.5 процента). 

Туристическият сектор в повечето от страните в ЕС обаче не се възстановява през миналата година до нивата от 2019 г. и при тях е отчетен по-малък брой на нощувките, реализирани от местни и чуждестранни туристи. Най-негативна е ситуацията в Латвия ( 29,6 процента по-малко нощувки) и Словакия, с 28,3 процента по-малко туристически нощувки.

В България броят на нощувките, реализирани от местни и чуждестранни туристи през 2022 г. е с около 11,0 процента по-малък от този, отчетен през 2019 г.Анкета

Къде ще пътувате за Коледа и Нова година?


Резултати