Анализи Новини

Община Ловеч привлича все повече туристи

  26.01.2023 09:29  
Община Ловеч привлича все повече туристи

Община Ловеч се налага като дестинация, която привлича все повече туристи. А това е така, защото тя предлага разнообразни природни, исторически и архитектурни забележителности.

Посещенията на основните туристически и културни обекти през миналата година са се увеличили с 12.26 процента спрямо същия период за 2021 г., става ясно от отчет на общината. През 2022 година от туристическите обекти са реализирани 373 001 лв. приходи. Най-голям относителен дял от паричните постъпления са от посещенията в Зоопарк – Ловеч с 35 процента, следвани от Деветашката пещера с 26 на сто, Ловешка средновековна крепост с 14 на сто и от Къкринско ханче с 10 процента. Зоологическата градина на Ловеч е създадена в 60-те години на ХХ век и се намира в парк „Стратеш“. На площ от 110 дка се отглеждат 420 животни и птици от 74 вида, представители на всички континенти. Зоопаркът е втория по големина в България. Деветашката пещера е една от най-големите пещери в България. Общата ѝ дължина е 2442 м, а височината – 60 метра. Разположена е на 16 км северно от Ловеч, близо до село Деветаки – на десния бряг на река Осъм. Пещерата е описана още през 1877 година. В нея са направени открития на някои от най-интересните останки от времето на неолита по българските земи. Деветашката пещера е недвижима културна ценност с национално значение, природна забележителност и защитена територия. Средновековната крепост е паметник с национално значение, обявена за музеен и туристически резерват. Ловешката крепост е разположена върху двете тераси на скалистия, но живописен хълм Хисаря, който се намира в старата част на град Ловеч. 

Наблюдава се увеличение на постъпилите приходи през миналата година в сравнение с предходните три години, едната от които бе белязана със застой в туристическите пътувания заради пандемията от Covid-19. Спрямо 2021 г. има ръст от 21.22 процента.

Средствата от събрания през 2022 г., 2021 г. и  2020 г. туристически данък в размер на съответно 17 766 лв., 16 256 лв.  и 10 418 лв. са разходвани за реклама на туристическия продукт на Община Ловеч, провеждане на рекламна и маркетингова дейност с изработване на информационно-рекламни материали, участие в международни туристически борси и изложения, организиране и провеждане на мероприятия, поддържане на туристическите обекти.

През миналата година се наблюдава увеличение на туристическия данък на годишна база от 9.29 процента. Това се дължи на увеличения брой  реализирани нощувки на български граждани и чужденци за миналата година спрямо 2021-а – съответно 65 370  и 54 686. Броят на чужденците, пренощували на територията на община Ловеч през миналата година, е нараснал с 250 процента спрямо 2021-а.

С изграждане на позитивен имидж на туризма на своята територия, Община Ловеч се стреми да си осигури трайна конкурентоспособност като туристическа дестинация и да подпомага устойчивото развитие на туристическата индустрия в региона.