Анализи Новини

НСИ посочи любимата дестинация на българите

  27.01.2023 16:07  
НСИ посочи любимата дестинация на българите

През последния месец на миналата година, съвпадащ с коледните празници, пътуванията на българи в чужбина и на чужденци у нас затвърждават устойчивата тенденция на ръст, регистрирана през цялата 2022 година. Пътуванията на българи в чужбина са запазили динамиката си, но доста по-активни са тези на чужденци към България, показват данните на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес.

През декември 2022 г. посещенията на чужди граждани в България са 761 хил., или с 60,3% повече в сравнение с декември 2021 година.

Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 37,8% (287 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

От общия брой чужди граждани, посетили България през зимния месец, делът на гражданите от Европейския съюз е 51% и достига 389 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 39,8%, и Гърция – 30,7%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“ са 305 хил., или 40% от всички посещения в България. Най-много визити са регистрирани от Турция - 153 хил., или 50% от посещенията в тази група.

 Най-много посещения в България по страни и цел  през декември 2022 година Най-много посещения в България по страни и цел през декември 2022 година

Най-много посещения у нас през декември 2022 г. са реализирали гражданите от: Румъния - 155 хил., Турция - 153 хил., Гърция - 119 хил., Украйна - 57 хил., Сърбия - 38 хил., Република Северна Македония - 33 хил. Следват посещенията от Германия - 29 хил., Италия - 18 хил., Израел - 14 хил. и др.

През декември 2022 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 57,8%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия – 28,1%, и със служебна цел – 14,1%.

Българите също са пътували зад граница по-активно в сравнение с година по-рано. Пътуванията към чужди дестинации през празничния декември са 604 хил., или с 9,7% над регистрираните през декември 2021 година.

През последния месец на миналата година най-много пътувания са осъществени към: Турция - 170 хил., Гърция - 108 хил., Сърбия - 64 хил., Румъния - 53 хил. Следват Германия – над 39 хил., Република Северна Македония – над 31 хил., Австрия - 21 хил., Италия – над 18 хил. и др.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през декември 2022 г. формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 45%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 32%, и със служебна цел - 23%.