Заведения

Ресторантьорите в Кърджали подкрепят легализирането на бакшиша

  07.02.2023 18:05  
Ресторантьорите в Кърджали подкрепят легализирането на бакшиша

Ресторантьорите в Кърджали също са „За“ легализиране на бакшиша. От местния бранш подкрепят предложението на председателя на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов, който смята, че узаконяването е необходимо, тъй като в момента според Националната агенция по приходите бакшишът е незаконен. Областният председател на Българската асоциация на заведенията (БАЗ) в Кърджали Кадир Мустафов коментира за Радио Кърджали: 

"Предложението е да се легализира някакъв процент от оборота, 5 или 10, който да не се облага с данъци, защото бакшишът е нещо което се прави доброволно от страна на клиента, когато остане доволен от обслужването, а според нас нещо, което се дава доброволно не би трябвало да се облага и с данък". 

“Понятието "бакшиш" не съществува в нито една наредба. В момента бакшишът се приема от НАП като недеклариран оборот, ако при проверка се установят повече пари в касата, отколкото по фискалните бонове". 

Персоналът също подкрепя това предложение, тъй като така са спокойни, че тези пари няма да бъдат конфискувани при проверка.