Новини Хотели

Албена планира да изкупи обратно до 20 хил. собствени акции

  13.02.2023 09:10  
Албена планира да изкупи обратно до 20 хил. собствени акции

„Албена“ АД планира да изкупи обратно до 20 хил. собствени акции, или до 0,47% от капитала на дружеството. Това става ясно от покана за извънредно общо събрание на акционерите, което ще се състои на 15 март. Поканата е публикувана чрез БФБ-София, Бюлетин Investor и в Търговския регистър. Минималната цена, при която ще се осъществи обратното изкупуване, е 15 лева на акция, а максималната цена – 29 лева на акция. Крайният срок за приключване на обратното изкупуване е 31 декември 2025 г.

В момента капиталът на туристическата фирма, която управлява едноименния черноморски курорт, е в размер на 4 273 126 лева, разпределен в същия брой акции всяка с номинал от по 1 лев.

През последните дванадесет месеца акциите на „Албена“ АД изгубиха около шест лева от стойността си и приключиха последната борсова сесия на “БФБ-София” на 9 февруари при 26.20 лева един брой. Това оценява компанията на 111 955 911 лева.

Чрез обратното изкупуване част от печалбата на една компания се прехвърлят към акционерите й и така те усещат, че са направили успешна инвестиция. Монетата обаче има и обратна страна. така губите книжата си в едно дружеството, което се развива добре и губите право на участие в едно бъдещо разпределение на дивидент, например.

Димо Христов