Събития

Министерството работи за устойчив туризъм в България

  16.02.2023 17:06  
Министерството работи за устойчив туризъм в България

Усилията на Министерството на туризма са насочени към изпълнението на визията, заложена в Плана 2014-2030 г., България да се утвърди като предпочитана дестинация за устойчив туризъм в четири сезона. Това каза служебният ресорен министър Илин Димитров по време на дискусия "Устойчив туризъм на практика" в рамките на втория ден на изложението "Ваканция и спа" в Интер експо център в София. Във форума участват и министърът на околната среда Росица Карамфилова, представители на бизнеса, браншови организации, експерти.

Устойчивият туризъм не е просто определение или актуален термин, а концепция, чието прилагане във всичките й аспекти – икономически, социален и екологичен, е от важно значение за успешното развитие и конкурентоспособността на сектора, посочи Димитров.

Мисля, че за всеки един от вас е ясно, че туристите идват тук заради природата и културата ни, и ние трябва да ги пазим, обърна се министърът към участниците във форума. Нашата мисия е създаване на условия за устойчиво развитие на дестинацията и туристическите региони, повишаване на конкурентоспособността на туристически сектор и качеството на туристическия продукт на основата на партньорство между всички заинтересовани страни, допълни Димитров. 

Тази мисия, по думите на министъра, се изпълнява чрез развитие и прилагане на целенасочена и последователна туристическа политика за създаване на благоприятна политическа, правна, икономическа, екологична, социално-културна, технологична среда за развитие на устойчивия туризъм и качествен туристически продукт. Друго направление на работа е свързано с осъществяването на политика на основата на дългосрочни партньорства на различни равнища между всички заинтересовани страни и на ефективен национален маркетинг на основата на последователен бранд мениджмънт за утвърждаване на България като известна и предпочитаната дестинация за чуждестранните и българските туристи за четири сезона. Министърът посочи, че тази тема е застъпена във всички разговори на България със Световната организация по туризъм.