Новини Събития

Министърът на туризма тръгва по училищата да привлича млади кадри

  03.03.2023 18:45  
Министърът на туризма тръгва по училищата да привлича млади кадри

Министерството на туризма организира кампания за сътрудничество със специализираните училища по туризъм.

Целта е да бъдат привлечени повече млади хора в сектора, което е ключово за решаване на проблема с кадрите в туризма.

От ведомството посочват, че кампанията е напълно в контекста на обявената от Европейската комисия 2023 за Европейска година на уменията.

Според министър Илин Димитров на младите хора от училищата по туризъм трябва да бъде показано, че това е перспективна и привлекателна сфера за реализация.

Той подчерта, че има много възможности за кариерно развитие и развитие на талантите и в туризма, но са необходими повече информация и стимули.

Според концепцията и посланието на ЕК Европейската година на уменията ще даде нов тласък на ученето през целия живот, като предостави на хората и предприятията възможност да допринасят за екологичния и цифровия преход, като подкрепя иновациите и конкурентоспособността.

От следващата седмица министърът на туризма започва серия от срещи в професионалните гимназии по туризъм в страната. По негови думи всеки работещ в сектора допринася за качеството на нашия туристически продукт, а без обучение на кадри няма как да имаме качествен продукт.

Димитров посочи, че целта е да бъдат посетени повечето от над 110-те средни училища, в които се изучава туризъм у нас, и чрез разговори, срещи с успешни мениджъри и споделяне на добрите практики на учениците да бъде показано, че те са утрешните специалисти.