Анализи

Златни пясъци: Кметът на Варна не е направил нищо за туризма

  16.03.2023 18:51  
Златни пясъци: Кметът на Варна не е направил нищо за туризма

Ръководството на курортен комплекс "Златни пясъци" реагира на обвиненията на Иван Портних, кмет на Варна, за наличието на "незаконни търговски обекти" на негова територия. Подробно се описва сагата от съдебни дела на комплекса срещу отказа на общината да изпълни искането за даване разрешение за изграждане на преместваеми търговски обекти по схема, уточнена от министъра на туризма в периода от 2014 до 2019 година. От 2020 година обаче общината отказва да даде необходимите разрешения, макар че е осъдена от комплекса на две инстанции.

Оказва се, констатират от "Златни пясъци", че министърът на туризма, който утвърждава плановете за разполагане на търговски обекти на територията на комплекса и кмета Портних, макар че са от една и съща политическа сила, дават различни тълкувания и налагат различни изисквания към тези обекти.

Поставят се и въпроси, свързани с чистотата на комплекса, която е в незавидно състояние, а е основно задължение на общината, срещу което тя получава много добри доходи от комплекса.

Ето и част от писмото на "Златни пясъци", изпратено до медиите:

Искаме да обърнем внимание върху думите на кмета на общината за естеството на преместваемите обекти за търговия. На първо място, те не са огромни, както ги определи той. По-голяма част от тях представляват павилиони с малки размери и щандове за търговия, разположени на обособени в съответните схеми позиции. В обектите се предлагат най-разнообразни стоки, услуги и забавления, а не само упоменатите от кмета артикули.

Обектите, които са поставени от нашите дружества, не са опасни, както се опитва да внуши кметът. Свързването им с
електрическата мрежа е в съответствие с изискванията на приложимия нормативен акт, за което следи операторът на разпределителната мрежа на територията на к.к. „Златни пясъци“. Съобразени са с нормите за организация на движението на превозни средства и пешеходци в комплекса и с противопожарните изисквания, за което са дадени изискуемите съгласувания от компетентните органи на МВР.

Голословни са и твърденията на кмета за колосалните наеми, получавани от частните субекти, приватизирали курортния комплекс. Наемите са такива, каквито позволява и изисква свободният пазар. Вярно е, че собствеността в курортния комплекс е изключително частна, но както е известно, политика на държавата за раздържавяване на туристическия бранш се следва от началото на 90-те години и досега.

Едва ли има съмнения в обществото, че тази политика е правилна. Ние определяме бездействието на общинската администрация да издаде на исканите от нас разрешения за поставяне на преместваеми обекти, продължаващо
три години, като груб натиск върху бизнеса в курортния комплекс. От една страна то съставлява икономическа репресия върху дружествата от икономическата група на „Златни пясъци“ АД, тъй като препятства извършването на една значителна като организация и приходи част от икономическата им дейност.

От друга страна е и репресия срещу стотици хора – предприемачи и наети лица, които упражняват търговска дейност и предоставят услуги на територията на курортния комплекс през летния сезон. Натискът проличава от избирателното издаване от общинската администрация на разрешения за поставяне на преместваеми обекти в курорта на
трети лица, както и от масираните и целенасочени проверки от същата администрация на търговците, извършващи дейност в обектите, за които не е издадено разрешение за поставяне.

Общинската администрация използва собственото си неправомерно поведение, за да търси нарушения и да налага санкции на бизнеса. Бездействието на Община Варна буди недоумение и поради факта, че представените от дружествата ни схеми са одобрени от министър, принадлежащ към същата политическа сила, която продължава да управлява в общината.

Едва ли управляващите в общината са целели да коригират актовете на точно този министър. Очевиден е натискът, продиктуван от актуалните политически събития. От наша страна натиск срещу Общината не е упражнявам. Ние търсихме съдействие на министъра на туризма, областния управител и други държавни органи в защита на нашите законни интереси срещу бездействието на местните органи на власт. Нашите действия и искания бяха съобразени със закона и с правомощията на органите, до които изпратихме сигналите си.

В действията ни няма обвързаност с никаква политическа сила, а само интерес като субект на свободната стопанска инициатива.

Нападките срещу „Златни пясъци“ АД идват от кмет, който не е направил нищо в подкрепа на бизнеса в едноименния курортен комплекс, въпреки милионните приходи на общината от данъци и такси, постъпващи от фирмите с дейност тук. През последните лета сметопочистването и сметоизвозването, които са задължение на общината, са трагични.

Комплексът потъва в мръсотия. За съжаление, информация за това обстоятелство се споделя в специализираните интернет-платформи от туристите и туристическите оператори. Не се спазва дори заповедта на кмета за честота на
опразване на съдовете за смет. Срещу исканията и сигналите ни получаваме от Общината празни обещания или обвинения.

Общината бездейства и като контролен орган за отпадъците. Тук ще посочим и факта, че в резултат на липсата на разрешения за поставяне на преместваеми обекти Община Варна губи през трите години приходи от дължимата такса върху битовите отпадъци. Общината не полага грижи за общинската инфраструктура на територията на курорта. Общинският път в района на курортен комплекс „Златни пясъци“ от ВК „Ривиера“ до светофарната уредба на
кръстовището до автобаза „Златни пясъци – Травел“ е в изключително лошо състояние, а около него в последните години се построиха нови туристически обекти и атракциони. Пътната настилка е повредена на много места.

Тротоарите са разбити, движението на пешеходци по тях е невъзможно, поради което се ползва пътното платно. Улично осветление няма, повечето монтирани осветителни тела не работят. Въпреки сигналите ни, Общината не предприема действия за ремонта му.

В заключение заявяваме нашето убеждение, че в туристическия бизнес частните собственици, общината и държавата трябва да са заедно и всеки да изпълнява задълженията си, като спазва закона.Анкета

Къде ще пътувате за Коледа и Нова година?


Резултати