Новини Хотели

София Балкан Хотел приключва 2022 г. с по-големи приходи спрямо предпандемичната 2019 г.

  20.03.2023 13:12  
София Балкан Хотел приключва 2022 г. с по-големи приходи спрямо предпандемичната 2019 г.

Групата на „София Балкан Хотел“ АД, която включва и хотел в Белград, отчита по-високи приходи през 2022 г. дори в сравнение с предпандемичната 2019 г.

Това се вижда от консолидирания отчет на дружеството, публикуван чрез сайта x3news.com.

Индивидуалният отчет, който касае само хотела „София Балкан Палас“ (бившият "Шератон") в София, показва, че приходите през 2022 г. и 2019 г. почти са се изравнили.

Тенденцията приходите на групата за 2022 г. да изпреварват тези за 2019 г. беше видима още към края на деветмесечието.

Консолидираните приходи на „София Хотел Балкан“ АД достигат 36,584 млн. лева към края на декември 2022 г. в сравнение с 19,868 млн. лева към края на 2021 г., като се увеличават с над 84% на годишна база.

Консолидираните приходи на дружеството към края на 2019 г. – последната година преди пандемията, са за 34,139 млн. лева. Увеличението през 2022 г. е малко над 7%.

Индивидуалните приходи на софийския хотел са за 16,668 млн. лева през миналата година в сравнение с 6,4 млн. лева през 2021 г., като увеличението е почти двойно. Приходите на хотела за 2019 г. достигат 16,912 млн. лева, т.е. разликата е 244 хил. лева (1,4%).

Приходите от нощувки са с водеща роля в общите приходи, като достигат малко над 22 млн. лева към края на 2022 г. при 11 млн. лева година по-рано, или се увеличават два пъти за една година. Приходите от хранене също са с двоен ръст – до 10,721 млн. лева през 2022 г. от 5,31 млн. лева през 2021 г.

Приходите от наеми остават относително стабилни на ниво от 1,371 млн. лева в сравнение с 1,358 млн. лева.

Дружеството увеличава консолидираните разходи до 32,23 млн. лева към края на 2022 г. в сравнение с 22,984 млн. лева към края на 2021 г., което е с над 40% повече на годишна база.

Разходите за материали се увеличават значително – с 90,6%, до 3,532 млн. лева от 1,853 млн. лева. Разходите за външни услуги се увеличават с почти 72% до 13,553 млн. лева. Разходите за персонал са повече с над 43% до 5,64 млн. лева от 3,941 млн. лева.

В края на 2022 г. дружеството излиза на печалба. Нетният резултат възлиза на 4,354 млн. лева при загуба за 3,178 млн. лева година по-рано.