Новини Събития

Приходите от организират ловен туризъм у нас са над 6 млн. лв.

  23.03.2023 09:10  
Приходите от организират ловен туризъм у нас са над 6 млн. лв.

Приходите от организиран ловен туризъм у нас за 2022 г. възлизат на повече от 6 млн. лева. Това каза заместник-министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов, който откри 27-то издание на Международната изложба „Природа, лов, риболов 2023” и специализираната изложба „Цветна пролет“. „Вярвам, че с общи усилия ще се оптимизира опазването и контролът по спазване на Закона за лова и опазване на дивеча“, посочи инж. Чамбов.

Международната изложба „Природа, лов, риболов” ще представи всички браншове, свързани с ловния, риболовния и алтернативния туризъм. Участват водещи компании с богата гама от продукти и услуги. Световни брандове представят артикули за спинингов риболов, речен и морски риболов, фидер риболов и много други рибарски принадлежности. Посетителите ще открият също къмпинг оборудване, ловно облекло и маркови аксесоари за лов. Екоакценти в дома, офиса, вилата, заведения, хотели, паркове и градини ще представи „Цветна пролет 2023“.

Тези изложения са обединени в общата концепция за семейството и природата, за свободното време и хобито, за срещата на дивата с облагородената екосреда. Те ще се проведат от 22 до 26 март в панаирното градче.

Генетичният потенциал, притежаван от дивеча, обитаващ територията на страната, ни е признат в световен мащаб

Сигурен съм, че участията в международни изложения като днешното могат да разгърнат потенциала на ловния ни туризъм занапред“, коментира заместник-министърът. Но, заедно с това, е необходимо строго прилагане на националното законодателство, за да бъде опазен дивечовият ресурс, което пък е важно условие за развитие на ловния туризъм. 

Заместник-министърът на земеделието инж. Валентин Чамбов отбеляза, че от Министерството на земеделието  и Изпълнителната агенция по горите,  и с участието на други заинтересовани страни, се извършват регулярни проверки за установяване на нарушения, извършвани от бракониери.

Популяризирането на българската природа, част от която е и българският дивеч, е значима кауза, доказателство, за което е участието на Министерството на земеделието и държавните предприятия, Изпълнителната агенция по горите и Съюзът на ловците и риболовците като съорганизатори на изложбата „Природа, лов, риболов 2023”.

“Благодарение на всички, ангажирани със стопанисването на дивеча, в момента в развитието на ловното стопанство има трайни положителни тенденции въпреки проблемите и гледам оптимистично за бъдещото му развитие”, това каза инж. Стоян Тошев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите пред журналисти в Пловдив.

Инж. Стоян Тошев очерта няколко положителни тенденции, наложили се през последните години. Една от тях е постоянното нарастване на запасите от почти всички основни видове дивеч. “Тази трайна тенденция е обвързана до голяма степен и с осъществявания от държавата контрол върху правилното стопанисване на дивеча в държавните ловни стопанства, дивечовъдните участъци и ловностопанските райони на ловните дружини”, посочи той. 

През 2022 година са проверени повече от 144 000 ловци, 4300 ловни дружини, 5200 превозни средства. Последните години се забелязва и намаляване на нарушенията, свързани с употребата на алкохол, липсата на сигнална екипировка и на ловен билет.

Според Тошев, въвеждането на ежеседмичните проверки по време на активния ловен сезон дава много добри резултати и е едно от мероприятията по контрола, което води до ограничаване на нарушенията по Закона за лова и опазване на дивеча. Запазва се и положителната тенденция за намаляване на инцидентите по време на лов, като за 2022 г. са констатирани три такива. Един от тях обаче е със смъртен случай, свързан със самопрострелял се ловец по време на групов лов на дива свиня.

За ограничаването на бракониерските прояви е необходимо освен повишаване на санкциите и налагане на ефективни наказания и засилени съвместни действия с участие на различните заинтересовани страни, в т.ч. неправителствени организации и институции, категоричен е инж. Тошев.

За първи път на изложението “Природа, лов, риболов” в Пловдив беше представен щанд на лесозащитните и горските семеконтролни станции към Агенцията по горите.и горските семеконтролни станции към Агенцията по горите.