Анализи

Панагюрище има голям потенциал в туризма

  27.03.2023 18:04  
Панагюрище има голям потенциал в туризма
Галина Матанова, зам.-кмет на Панагюрище
  Община Панагюрище

В своята визитна картичка пред света общината е представена с успешно развити културно-познавателен, фестивален, спортен туризъм, бизнес и конгресен туризъм, балнео, СПА и уелнес туризъм, ароматен и винен туризъм. Това казва в интервю пред TravelNews Галина Матанова, зам.-кмет на Община Панагюрище, която отговаря за хуманитарните дейности и туризма.

Как се развива туризмът в Панагюрище през миналата година. Колко туристи отчетохте?

  • През 2022 година, с развитието на местните секторни политики и целенасочено с дейности в сферата на туризма, се стремим към желаната визия – община Панагюрище да бъде предпочитана туристическа дестинация с ясно разпознаваема и уникална културно-историческа идентичност, и заемаща определящо място в културата, образованието, спорта, здравеопазването, инвестициите и иновациите в страната и извън нея. Налице е повишаване броят на туристите с 27%, в сравнение с предходната 2021 година. Най-ниски стойности на броя туристи бяха отчетени праз 2020 година, поради пандемията. През 2021 година броят на туристите се увеличи с 15% и през 2022 година тенденцията към увеличаване продължава с по-бързи темпове. Годишният културния календар на Община Панагюрище е богат и разнообразен, включващ събития с международно, национално и регионално значение. Народните читалища в общината традиционно допринасят за обогатяване на културния живот. Колективът на Исторически музей – Панагюрище ефективно извършва научно-изследователска, популяризаторска и събирателска дейност, работейки за облагородяване на историческото ни наследство. Продължихме да работим за повишаване привлекателността на общия туристически продукт чрез благоустрояване на инфраструктурата, опазване, съхраняване и подобряване на чистотата на околната среда на района, подобряване привлекателността и експонирането на културно-историческото наследство. Продължи участието на Общината в работата на Организация за управление на туристически район „Долина на розите“. Броят на нощувките в местата за настаняване за 2022 година се увеличи с 16,11% . Сравнението, с увеличението за миналата 2021 година ( 7,13 %), показва положителна тенденция на увеличаване на туристите от страната и чужбина. Град Панагюрище се утвърждава като притегателен спортно-туристически център, предлагащ много добри условия за практикуване на различни видове спорт и провеждане на турнири и състезания на национално и международно ниво. Отличието „Европейски град на спорта“ за 2022 година и реализираният  богат и разнообразен календар от спортни събития дадоха нови възможности на община Панагюрище за развитие на спортния туризъм и привличането на туристи от страната и чужбина. В своята визитна картичка пред света община Панагюрище е представена с успешно развити културно-познавателен, фестивален, спортен туризъм, бизнес и конгресен туризъм, балнео, СПА и уелнес туризъм, ароматен и винен туризъм. Нашият потенциал е голям в доста сфери на туризма.

Каква беше ситуацията по време на пандемията?

  • Възникналата извънредна пандемична ситуация доведе до щети в сферата на туризма в община Панагюрище – туристопотокът значително намаля. Ограничителните мерки, наложени за ограничаване на разпространението на епидемията, бяха предпоставка за вземането на нелеко решение за отмяна на по-голямата част от културните събития от годишния културен календар на общината – събития с международно и национално участие, станали традиционни за общината, привличащи туристи от страната и чужбина. Най-ниски стойности на броя туристи бяха отчетени праз 2020 година, поради епидемичната обстановка в страната. През 2021 година броят на туристите се увеличи с 15% и през 2022 година тенденцията към увеличаване продължи с по-бързи темпове.

Кои са най-посещаваните места в общината?

  • През 2022 година най-посещавани са обектите от Историческия музей-Панагюрище, като къща музей „Райна Княгиня“ беше класирана на първо място, като най-посещавания туристически обект от потребителите на мобилното приложение „iLoveBulgaria“ през миналата година.

Какви инвестиции правите в инфраструктурата за подобряването на облика на общината?

  • Община Панагюрище провежда последователна и целенасочена политика за подобряване на общинската инфраструктура и на икономиката в общината. В изпълнение на основните приоритети – подобряване на физическата и жизнена среда, като условие за постигане на устойчива, екологична и безопасна среда; повишаване качеството на живот; получаване на нови възможности за икономическо, културно и социално развитие; модернизиране на обществените пространства, създаване на привлекателна градска среда и превръщането ѝ в приятно място за живеене, Община Панагюрище и през 2022 година продължи благоустрояването на града и на малките  населени места на територията на общината.    

Какъв е потенциалът на Панагюрище за развитие на балнео и СПА туризма?

  • На територията на общината се намират няколко минерални извора, които със своя състав и лечебни свойства са предпоставка за развитието на балнеолечебния туризъм. Важно влияние за развитието на региона оказват термалните минерални извори, съсредоточени около град Панагюрище и село Баня. Четиризвездният комплекс „Каменград“ Хотел & СПА предлага 2 басейна (открит и закрит 25 м басейн с възможност за провеждане на състезания) и СПА-център. Комплексът създава допълнителни възможности за спорт и релакс. В село Баня функционира плаж с минерална вода. Водата е с температура 25-40˚С и е подходяща за лечение на опорно-двигателния апарат, сърдечно-съдови заболявания и други.

Интервюто взе Мирослав Иванов