Хотели

70% ръст на приходите от нощувки отчетоха хотелите у нас през февруари

  11.04.2023 15:24  
70% ръст на приходите от нощувки отчетоха хотелите у нас през февруари

След като хотелиерският бизнес в България изпрати успешна 2022 г. и много от хотелите регистрираха ръст в заетостта и приходите от нощувки, положителните тенденции се задържат и в началото на годината.

Хотелите у нас продължават да повишават приходите си както спрямо предходните месеци, така и на годишна база, според данните на НСИ.

Приходите от нощувки през февруари надхвърлят 92 млн. лв., или със 70% повече спрямо февруари 2022 г. Отчетено е нарастване на приходите както от чужди граждани – с над 75,4%, така и от български – с 66,7%.

За сравнение, през януари тази година постъпленията от нощувки възлязоха на 77 млн. лв. В пандемичната 2020 г. пък постъпленията през втория месец на годината бяха 60 млн. лева.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през февруари тази година е близо 1,2 млн., или с 50% повече спрямо същия месец на 2022 г., сочат данните на националната статистика.

Най-голям ръст на нощувките (с 62%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди. През февруари в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 77% от общия брой нощувки на чужди и 42% - на български граждани. В местата за настаняване с 3 звезди са 17,7% от нощувките на чужди и 29,2% - на български граждани. В останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) са съответно 5,2 и 28,5%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари се увеличава с 48,7% за година и достига 470 000.

Отчетено е увеличение както при чуждите граждани - с 65,5%, така и при българските – с 42,5%. Сънародниците ни, нощували в местата за настаняване, са 329 000, а чужденците са 140 000.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване е 34%, като се увеличава с 6,5 пр. п. спрямо година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – почти 50%.

През февруари в страната са функционирали 2072 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. На годишна база общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, нараства с 24%.