Новини Хотели

Hyatt е готова да създаде партньорство за обучения в България

  20.04.2023 11:37  
Hyatt е готова да създаде партньорство за обучения в България

Световната верига Hyatt е готова да обмисли създаването на партньорство за обучение с държавните училища по ресторантьорство и хотелиерство в България. Предложението за подобно сътрудничество беше направено от министъра на туризма Илин Димитров, на среща с  Хавиер Агила, президент на групата – EAMЕ, който отговаря за ръководенето на стратегическия растеж и цялостните операции на портфолиото на Hyatt в Европа, Африка и Близкия изток.

“За нас е важно младите хора да имат възможността да се обучат в духа на високите стандарти, които залагате. Това ще разкрие пред тях напълно нови хоризонти, което ще им помогне да се реализират в своята професия, като се обучават от най-добрите в бранша”, подчерта министър Димитров.

Това предложение е поредната стъпка от опита на служебния кабинет на Министерството на туризма да привлече повече млади хора в сектора. Вече е в ход и кампанията, насочена към сътрудничество със специализираните училища по туризъм, която е ключова за решаване на проблема с кадрите. Провеждат се серия от срещи в професионалните гимназии по туризъм в страната, които са напълно в контекста на обявената от Европейската комисия 2023-та за Европейска година на уменията. Сред предстоящите планове на Министерството на туризма е да подпомага провеждане на състезание за ученици в средното образование, обучаващи се в туризма. Друго важно направление на работа е сътрудничеството с висшите училища, които са гръбнакът на туризма в България.

Проблемът с квалифицираните кадри е сериозен, признаха от своя страна представителите на световната верига в България. Това е и причината те да приемат предложението на министър Димитров с готовност за реализация в най-кратки срокове.

“Ние оценяваме високо, когато големи брандове стъпват в България, защото това издига престижа на дестинацията и я поставя на световната карта по различен начин”, подчерта министър Димитров