Новини Хотели

Приходите от нощувки в България се увеличават с 53,1 на сто през март

  11.05.2023 13:48  
Приходите от нощувки в България се увеличават с 53,1 на сто през март

Приходите от нощувки през март 2023 г. достигат 79,6 млн. лв., или с 53,1 на сто повече в сравнение с март 2022 година. Отчетено е увеличение на приходите както от български граждани - с 58,1 на сто, така и от чужди граждани - с 46,4 на сто, съобщи Националният статистически институт.

През март 2023 г. в страната са работили 2124 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване с 60,5 хил. стаи и 124,1 хил. легла в тях. В сравнение с март 2022 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 23,7 на сто, а броят на леглата в тях - с 19,3 на сто.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през март 2023 г. е 1 027,6 хил., или с 29 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 38,3 на сто) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През март 2023 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са направени 77,2 на сто от общия брой нощувки на чужди и 42,1 на сто - на български граждани.

Броят на пренощувалите в местата за настаняване през март 2023 г. се увеличава с 31,9 на сто в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 453,1 хиляди, като е отчетено увеличение както при чуждите граждани - с 33,7 на сто, така и при българските - с 31,2 на сто. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през март 2023 г., са 327,1 хил. и са направили средно по 2,1 нощувки. Чуждите граждани са 126,0 хил. и са имали средно по 2,8 нощувки, като 75,7 на сто от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2023 г. е 27 на сто, като се увеличава с 1,9 процентни пункта в сравнение с март 2022 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 37,8 на сто, следват местата за настаняване с 3 звезди - 25,3 на сто, и с 1 и 2 звезди - 16,3 на сто.