Анализи Новини Събития

Фирма на няколко месеца без опит ще оборудва Планетариума в Смолян

  17.05.2023 08:54  
Фирма на няколко месеца без опит ще оборудва Планетариума в Смолян

Повече от две години след началото на реконструкцията на смолянския планетариум - емблематичното за родопския град съоръжение, обществената поръчка за доставка на ново оборудване, която бави и целия проект, най-накрая, изглежда, е към своя край. Или може би не съвсем.

Миналия вторник, на 9 май, бяха отворени ценовите оферти на тримата участника в състезанието и бе избран изпълнител - това е наскоро създадена компания с 500 лв. капитал. Изборът идва над 2 месеца след като бяха отворени техническите оферти в търга и повече от 3 месеца след като беше първоначално обявена поръчката. Той обаче поставя някои сериозни въпроси, които може да забавят допълнително края на реконструкцията, пише "Капитал".

Поръчката дойде със сериозно закъснение - близо 2 години след старта на проекта, с което постави под съмнение довършването на реконструкцията на смолянската емблема. Първо, защото машините са нужни, за да завърши строителството,"което е готово на 85%" към момента, твърдят от общината и от фирмата изпълнител - "Иса 2000". И второ, защото изглежда, че апаратурата може да попречи на усвояването на средствата, доколкото остават броени месеци за изпълнение на иначе сложните процедури и зададените срокове са крайно недостатъчни. Това пък твърдят потенциални кандидати в свои писма до местната администрация, които поискаха сроковете да бъдат удължени, но това не се случи - за да се усвоят средствата, общината трябва да бърза.

Фирмата, която сега бе избрана за изпълнител на поръчката за оборудване - "ПСП Стеза", е създадена само няколко месеца по-рано и е регистрирана 15 дни след публикуването на поръчката на сайта на Агенцията по обществените поръчки.

В документацията на възложителя е поставено изискване за опит, какъвто дружеството победител очевидно не притежава предвид краткия си срок на съществуване. Заради липсата на предходни изпълнени проекти "ПСП-Стеза" е отбелязала, че ще разчита на подизпълнител за по-голямата част от дейностите - италианската Скайпойнт СРЛ (Skypoint SRL).

Другите двама участници в надпреварата - българската "Контракс" и румънската GBC EXIM, са отстранени от надпреварата с мотива, че техническите им предложения не са съобразени с изискванията на възложителя, като техните ценови оферти изобщо не са отворени.

Към момента тече срокът за обжалване на решението, но в платформата на КЗК все още не е отбелязана постъпването на такава. От общината лаконично обясниха, че "нормативната уредба предвижда възложителят да сключи договор в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител". Което ще рече, че други пречки няма и веднъж щом изтече срокът и решението не е обжалвано, ще се пристъпи към сключването на договора. От избраната фирма също заявиха готовност да започнах работа веднага и "сме уверени, че ще успеем да изпълним работата в срок, в пълен обем и с най-високо качество"

От предходното изявления на общината стана ясно, че тази е само първата от общо две поръчки, които следва да бъдат обявени за доставка и монтаж на нова апаратура. Що се отнася до втората поръчка, от администрацията коментираха, че "текат финални уточнения на технически параметри, артикули, взаимно свързани компоненти, но проектът е с висок приоритет и очакваме до няколко седмици процедурата да бъде обявена и да има избрани изпълнители по отделните компоненти в следващите месеци". Това вероятно значи, че и последващата поръчка ще е със сравнително кратки срокове за изпълнение. 

Новоизлюпен победител

"ПСП Стеза" е регистрирана на 20 февруари т.г. - броени дни след като е обявена и поръчката за апаратура (3 февруари). Седалището ѝ е в гр. София, жк "Люлин" 3, бл. 318, а собственик на капитала от 500 лв. и управител е Стефан Захариев чрез свое друго еднолично дружество - "Стеза", регистрирано на същия адрес.

Офертата на наскоро създаденото дружество по търга за оборудване на смолянския планетариум е за 1 775 700 (без ДДС) - само 275 лева по-ниска от прогнозната стойност. В търга цената формира само 40% от общата оценка. Останалите 60% са "параметри, подлежащи на допълнителна оценка", в което се включват начинът, по който ще се изработят проекторите, мрежата от компютри и пр. Постановената от общината оценка на дружеството е 98.72/100 точки.

Фирмата е посочила, че ще извърши всички дейности в изискуемите (макар и кратки) срокове - ще достави апаратурата за 180 дни, ще я монтира за още 30 дни и ще обучи персонала - за само 5 дни.

Според представената информация на електронната платформа на Агенцията по обществените поръчки "ПСП Стеза" е обявила, че неин подизпълнител е италианската компания Skypoint SRL, която ще поеме 80% от общия обем на поръчката. "Не сме направили компромис с качеството на предложеното оборудване в нито една позиция от нашето техническо предложение. Публично достъпна е информацията и относно предложеното оборудване от нашите конкуренти в поръчката и лесно бихте могли да направите извод колко различно е качеството и възможностите на повечето от продуктите, които ние предлагаме, спрямо оферираните от останалите участници", категоричен е Стефан Захариев, собственик и управител на спечелилото дружествтото. 

Конкуренти с опит

Другите две дружества, които са подали оферти, са българската компания "Контракс" и румънската GBC EXIM. Първата в своите документи споделя и част от предишния си опит в изминалите 3 години, като сред обектите са Народна астрономическа обсерватория "Славей Златев", Кърджали, Народна астрономическа обсерватория и планетариум "Николай Коперник" във Варна и Астрономическа обсерватория и планетариум в Ямбол.

Дружеството обаче е отстранено. Едно от основанията е предложените от тях два варианта на купол, като не са посочили "кой от тези два варианта предлагат за изпълнение". Освен това фирмата предложила купол от алуминий с 1.1 мм дебелина на панелите, докато възложителят определил те да са с 1 мм дебелина, обясняват от общината.

Румънската GBC EXIM, водеща технологична фирма в северната ни съседка, също представя своя опит, част от който е най-големият и най-стария планетариум в Полша. Пропускът на румънците, според кмета на Смолян, е, че не са представили конкретни гаранционни срокове, данни за производител, марка, модел и каталожни номера на оборудването за осветлението и озвучаването на звездната зала.

"Единствено по отношение на оборудването за сценичното озвучаване на звездна зала е посочено, че същото е на марката JBL, но въпреки това от представената информация не би могъл да се направи еднозначен извод за индивидуализиране на предлаганото оборудване по признак производител и модел, доколкото голяма част от приложените към техническата оферта брошури, от една страна, са на чужд език, а от друга страна, са общи за определена серия оборудване и включват множество на брой модели с различни спецификации", обясняват съвсем сериозно от местната администрация в своето решение за отстраняване на участника.

Определеният за подизпълнител - Скайпойнт СРЛ (Skypoint SRL), по думите на общината е "удостоверил, че притежава опит при изпълнение на множество дейности, идентични или сходни с тези по поръчката". В портфолиото, което е представено, е посочено инсталирането на прожекционна система, куполен екран, аудисистеми в Страсбургския университет, Страсбург, Франция, в Планетариум на университета Умеа, гр. Умео, Швеция и др. По думите на Захариев представляваното от него дружество има специално поделение - Skypoint Planetariums, което е "водещ изпълнител на дигитални планетариуми в Европа", като в случая са подбрани производителите на техника за смолянския планетариум, които да осигурят високо качество.

/capital.bgАнкета

Къде ще пътувате за Коледа и Нова година?


Резултати