Анализи Новини

Ръст на пътуванията на българите в чужбина

  26.05.2023 16:35  
Ръст на пътуванията на българите в чужбина

Пътуванията на български граждани в чужбина през април 2023 г. - месецът, в който покрай Великден се натрупват няколко почивни дни, са били 675,0 хил. или с 14,3 на сто над регистрираните през април 2022 година, съобщи Националният статистически институт. В сравнение със същия месец на предходната година е регистрирано увеличение на пътуванията по следните цели: почивка и екскурзия - с 30,5 на сто и други - с 19,9 на сто, докато тези със служебна цел намаляват с 12,3 на сто.

Справка в НСИ показва, че през предковидната 2019 г. българите са направили 620,8 хил. пътувания в чужбина или с 2,4 на сто над регистрираните през април 2018 година. Отчетено на годишна основа (в сравнение с април 2018 г.) тогава бе регистрирано увеличение по всички наблюдавани цели: "почивка и екскурзия" - с 3,8 на сто, "други" - с 2,9 на сто, и "служебни" - с 0,3 на сто.

През април 2023 г. най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 183,7 хил. при 145,6 хил. през април 2019 г., Гърция - 143,9 хил. при 124,4 хил., Румъния - 51,3 хил. при 41,7 хил. през годината преди разразяването на пандемията. Посещенията на Сърбия през април 2023 г. са били 49,7 хил., докато през същия месец на предковидната година те са били 55,4 хил., намаляват и посещенията в Германия - 33,9 хил. през април тази година спрямо 38,7 хил. през същия месец на 2019 г., както и към Република Северна Македония - съответно 33,5 хил. и 55,4 хил. Минимален ръст е отчетен при посещенията в Италия, Франция, Австрия и Испания, а Обединеното кралство не е включено в класацията на най-посещавани дестинации през април тази година.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през април 2023 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 46,3 на сто, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 33 на сто, и със служебна цел - 20,7 на сто.

В средата на март, в интервю за БТА проф. Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма, заяви, че скокът на цените на храните няма да уплаши българите и този Великден се очаква дори да има ръст в туристическите пътувания в страната и в чужбина. Той прогнозира, че близо 320 000 ще бъдат пътуванията на българите през почивните дни около празника, от които около 60 000 ще са в чужбина. В чужбина за Великден най-атрактивните дестинации той прогнозираше да бъдат Турция, където се очакваха около 20 000 пътувания на сънародниците ни, както и Гърция - с около 15 000 пътувания. Останалите до 60 000 са разпределени между страните от ЕС и извън Общността, коментира експертът.

През април 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са били 784,4 хил. или с 21,4 на сто повече в сравнение с април 2022 година (фиг. 4). Регистрирано е увеличение по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 36,7 на сто (287,9 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

През април 2019 г. посещенията на чужденци в България са били 731,5 хил. или с 4,2 на сто повече в сравнение с април 2018 година, показва справка в НСИ. Регистрирано е било увеличение по всички наблюдавани цели: "други" (вкл. гостувания и транзитни преминавания) - с 4,9 на сто, "служебна" - с 4,6 на сто, и "почивка и екскурзия" - с 3,3 на сто. Транзитните преминавания през страната са били 23,7 на сто (173,0 хил.) от всички посещения на чужденци в България

От общия брой чужди граждани, посетили България през април 2023 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 50,3 на сто и достига 394,9 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 41,4 на сто и Гърция - 26,1 на сто. От общия брой чужденци, посетили България през април 2019 г., делът на гражданите от Европейския съюз е бил 55,4 на сто, или с 2,9 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-много посещения в България през април 2019 г. са направили гражданите от: Румъния - 173,3 хил., Турция - 107,1 хил., Гърция - 91,4 хил..

Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" през април 2023 г. са били 315,5 хил., или 40,2 на сто от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 150,8 хил., или 47,8 на сто от посещенията в тази група. Справка в НСИ показва, че през април 2019 г. посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" е белязала ръст от 7,1 на сто, като най-голямо е било увеличението на посещенията на граждани от Сърбия - с 15,6 на сто.

Най-много посещения в България през април 2023 г. са реализирали гражданите от: Румъния - 163,5 хил., Турция - 150,8 хил., Гърция - 103,2 хил., Украйна - 60,1 хил., Сърбия - 46,5 хил., Германия - 36,9 хил., Република Северна Македония - 32,3 хил., Полша - 16,3 хил., Обединено Кралство - 15,1 хил., Италия - 13,6 хиляди.

През април 2023 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 52,7 на сто, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 33,6 на сто, и със служебна цел - 13,7 на сто.

Съгласно прогнозите на Драганов от средата на март по Великден у нас се очакваше да пристигнат около 70 000 чуждестранни граждани, основно от съседните ни държави - Гърция, Република Северна Македония, Сърбия и Румъния. Очакваха се посещения и от Германия, Австрия, Испания, Италия - навсякъде, където сме се "сродили", отбеляза тогава експертът и допълни, че през последните години има голям интерес към посрещането на този празник в България, защото при нас той се отбелязва доста по-тържествено. По традиция по морето най-много се очакваше да са румънските граждани, като при хотелите, които работят целогодишно и предлагат балнео, спа и уелнес, се очакваше 100 процента заетост както от чужденци, така и от българи, по думите на Драганов.