Заведения Новини Събития

КЗП започва проверки по програма Лято 2023

  30.05.2023 14:59  
КЗП започва проверки по програма Лято 2023

Програма „Лято 2023“ се провежда от началото месец юни 2023 г. до края на месец август 2023 г. Целта на програмата е да бъде осъществен всеобхватен контрол по спазване изискванията на Закона за туризма и осигуряване на оптимална защита на интересите на потребителите при предоставянето на туристически услуги през летния сезон. 

Част от акцентите по Програмата към настоящия момент са проверки на:

► морските плажове - следи се за спазване на задълженията на стопаните им, които са уредени в приложимата законова уредба и договорите за концесия и наем. Проверките на плажните ивици ще бъдат редовни и извънредни, както и по постъпили сигнали и ще са ежедневни през целия сезон и по цялото Черноморие. Регулярно проверките ще обхващат всички морски плажове, а тези, на които са установявани чести нарушения, ще бъдат под специален мониторинг.

► места за настаняване с определена категория 3, 4 и 5 звезди 

► прилежащите заведения за хранене и развлечения

В хода на проверките освен спазването на изискванията на Закона за туризма се следи, събира и анализира информация с цел преценка дали потребителите получават пълна, вярна  информация, която по начина на представяне не е заблуждаваща.

Преди или в хода на извършваните проверки на туристическите обекти се проверяват и сайтовете им, или налични данни за тях в интернет пространството. При преглед на информацията на сайтове потребителите трябва да получат верни данни за вида и категорията на туристическите обекти, както и по отношение предоставяни услуги, условия, местонахождение и др. въз основа, на които ще направят избор и ще вземат решение за покупка.