Заведения Новини

Бордът по туризъм подкрепи кампанията Изисквайте фискален бон

  06.07.2023 14:18  
Бордът по туризъм подкрепи кампанията Изисквайте фискален бон

Националният Борд по Туризъм изразява своята подкрепа към инициативата на Сдружението на заведенията в България и на Българската асоциация на заведенията #ИзисквайтеФискаленБон.

Апелираме тази инициатива да бъде възприета и реализирана и от всички други средни и малки бизнеси, които предоставят услуги на гражданите. Равнопоставеността между секторите и спазването на правилата следва да се отнася до всички икономически субекти, в противен случай фокусирането само върху един от тях изкривява пазарната среда.

Националният Борд по Туризъм като най-голямата работодателска организация, обединяваща интересите на крупни инвеститори в областта на туристическата индустрия и свързаните с нея отрасли в икономиката категорично застава зад инициатива, чиято цел е да подкрепи честния и легитимен бизнес, да стимулира доверието в него като по този начин ще увеличи конкурентоспособността на България като туристическа дестинация.