Новини Събития

Министерството на туризма ще има бюджет от 19 млн. лв. за реклама

  11.07.2023 18:43  
Министерството на туризма ще има бюджет от 19 млн. лв. за реклама

Комисията по туризъм прие на първо четене Законопроекта за държавния бюджет на България за 2023 г., внесен от Министерския съвет на 5 юли, в частта проектобюджет на Министерството на туризма. Заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева представи проекта на бюджет на ведомството.

В приходната част на бюджета на министерството се предвижда нетно увеличение в размер на 1,8 млн. лева. Общо заложените приходи са 5,8 млн. лева, като основен източник за тях са постъпленията от концесии. Това е голямо увеличение – над 50 процента спрямо заложените приходи за 2022 г., коментира за БТА заместник-министър Георгиева.

В разходната част на проектобюджета на министерството са посочени 28,254 млн. лева. За национална реклама на туризма са предвидени близо 19 млн. лева. Спрямо миналата година размерът на предвидените средства за национална реклама се запазва, посочи Ирена Георгиева и допълни, че това се дължи на факта, че с тези средства ще се работи реално през следващите четири и половина месеца до края на тази година. По думите й това е реалистична сума, която би могла смислено да се употреби за реклама до края на 2023 г., евентуално от 1 август, когато се предвижда да влезе в сила Законът за държавния бюджет.

Общо 420 000 лева са предвидени за двата форума на високо равнище. Първият, който вече се състоя, е 68-ата сесия на Регионална комисия "Европа" на Световната организация по туризъм, а следващият форум е сто и деветата среща на Борда на директорите на Европейската туристическа комисия, който ще се състои през третото десетдневие на септември.

Общото мнение на членовете на Комисията бе, че Министерският съвети следва да подкрепи туризма, в това число и за по-голям бюджет за национална реклама, защото от този сектор зависят и други, свързани с него отрасли.