Новини Хотели

Министерството на туризма преизчисли дължимите суми към хотелиерите за украинците

  14.07.2023 09:08  
Министерството на туризма преизчисли дължимите суми към хотелиерите за украинците

Списъкът с преизчислените дължими суми към хотелиерите по програмата за хуманитарно подпомагане на украинците е готов и предаден за одобрение от Министерския съвет. Той обхваща всички отчетни периоди по Програмата от 01.06.2022 г. до 31.03.2023 г.

Министерството на туризма напомня няколко важни обстоятелства, които ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ СПАЗВАТ за изрядност на документацията, необходима за получаване на финансиране:

Припомняме, че Правителството удължи срока на действащата Програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с временна закрила в Република България до 30 септември 2023 г. Според Решението, което влезе в сила от 1 юли 2023г., хотелиерите ще продължат да получават 15 лева на ден на човек за настаняване.

Помощта се използва в категоризирани или регистрирани места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, след като лицата, търсещи временна закрила, са преминали през буферни центрове.

Решението задължава още министъра на труда и социалната политика и министъра на образованието и науката в едномесечен срок да разработят предложения за интеграционни мерки по отношение на разселените лица от Украйна с предоставена временна закрила.