Новини Събития

Професионално признание за д-р Полина Карастоянова

  27.07.2023 12:35  
Професионално признание за д-р Полина Карастоянова

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНИЯ БОРД ПО ТУРИЗЪМ Е ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БЪЛГАРИЯ В ЕКСПЕРТНАТА ГРУПА „TOGETHER FOR EU TOURISM – T4T“ DG GROW КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Д-р Полина Карастоянова, Изпълнителен директор на Националния Борд по Туризъм, бе избрана за представител на България в новосъздадената кекспертна група към Европейската комисия „Together for EU Tourism –T4T“DG GROW, която е с мандат за работа от 3 години. Мисията на експертната група е да подпомогне туризма в прехода към зелена и дигитална трансформация и подобряване на устойчивостта на туристическата екоксистема.
На 22 Юни 2023 г., бе официалното учредяване, а първото заседание се председателствашe от Kerstin Jorna, Генерален директор на DG GROW, и гласува одобрението за работа в три подгрупи: Зелена трансформация, Дигитална трансформация и Устойчива трансформация.
Д-р Карастоянова бе избрана да участва в подгрупа Зелена трансформация, чията основна дейност ще е да изработва и предлага на DG GROW политически инициативи, подпомагащи по- лесното преминаване на туризма през зелената трансформация, да осигурява сътрудничество и координация с членовете на EU при имплементиране на приетите от Комисията законови мерки, действия, програми и политики, отнасящи се до зелената трансформация на туристическите екосистеми, да спомага за обмяната на добрите практики и проследяване на необходимите действия в Европейския план за туризма 2030, свързани със зелената трансформация.
Сред членовете на експертната група са изтъкнати експерти и лидери в туристическата индустрия на Европа, представители на организации като HOTREC, UNWTO, TUI и други.
Следващото работно заседание на работната група ще се проведе на 11 Септември 2023 г. в Брюксел.
Register of Commission expert groups and other similar entities (europa.eu)