Анализи Новини

Пътуванията ни в чужбина са се увеличили с цели 16,1% за година

  27.07.2023 14:33  
Пътуванията ни в чужбина са се увеличили с цели 16,1% за година

Пътуванията на български граждани в чужбина през юни 2023 г. са 790,6 хил., което е с 16,1% повече от юни 2022 година, показват данните на Националния статистически институт. 

Най-голям брой пътувания на български граждани са осъществени към: Турция - 214,9 хил., Гърция - 199 хил., Румъния - 58,2 хил., Сърбия - 53,7 хил., Германия - 46,5 хил., Италия - 32,1 хил., Испания - 24,8 хил., Австрия - 23,6 хил., Франция - 23,3 хил., Обединено кралство - 13,8 хиляди.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират пътуванията с други цели  - гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия - 43.4%, следвани от тези с цел почивка и екскурзия - 38.9%, и със служебна цел - 17.7%.

През юни 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 1 392,1 хил. или с 23,0% повече в сравнение с юни 2022 година. Увеличават се пътуванията с цел почивка и екскурзия - с 47,4%, и други - с 6,6%, докато служебните намаляват с 1,5%. Транзитните преминавания през страната са 30,9% (430,2 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България, е 49.0% от общия брой чужди граждани и достига 682.0 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 31.6%, Германия - 16.7%, Гърция - 12.3% и Полша - 12.3%.

Посещенията на граждани от групата „Други европейски страни“1 са 546.7 хил., или 39.3% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 208.8 хил., или 38.2% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали гражданите от: Румъния - 215,5 хил., Турция - 208,8 хил., Украйна - 166,8 хил., Германия - 114,1 хил., Гърция - 83,8 хил., Полша - 83,7 хил., Сърбия - 56,2 хил., Обединено Кралство - 48,9 хил., Чехия - 35,9 хил., Република Северна Македония - 30,7 хиляди, сочат още данните. През юни 2023 г. преобладава делът на посещенията с цел почивка и екскурзия - 50,8%, следвани от посещенията с други цели - 40,3%, и със служебна цел - 8,9%.