Хотели

Хотели и ресторантьори искат да плащат в брой на сезонните работници

  04.08.2023 13:08  
Хотели и ресторантьори искат да плащат в брой на сезонните работници

Една от най-старите организации в туризма - Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА), настоява да получи изключение от правилото, че фирми с над 100 служители трябва да има плащат непременно по банков път. Това изискване бе прието с гласуването на държавния бюджет и влиза в сила от 1 септември.

Първоначалната идея на финансовия министър Асен Василев бе ресторантьорският бизнес задължително на плаща на работниците си по този начин, а за останалите това да е така при над 50 служители. В крайна сметка депутатите приеха общо правило за 100 и над 100 работници.

Проблемът, който изтъкват членовете на БХРА, е в това, че от години браншът разчита на работници от различни дестинации, предимно от страни извън ЕС - Украйна, Киргизстан, Армения, Молдова, Турция, Непал, Шри Ланка и т.н. с регистрирана сезонна заетост в Агенция по заетостта и издадени 3 месечни работни визи.

"За откриване на банкова сметка, съответното чуждестранно лице следва да посети банков клон, да подпише набор от документи и да изчака определено време, за да получи карта, с която да има достъп до средствата по банковата си сметка. На практика се оказва, че банковите офиси по Черноморието са претоварени (а в някои курортни комплекси няма такива офиси) и не могат да посрещнат огромния брой чуждестранни лица, които искат да си открият сметки или да бъдат обслужени в тях, обясняват от организацията. Допълвта ,че част от тези хора не знаят друг език освен майчиния си, а времето за издаване на карта (пластика) за достъп до банковите им сметки е около 20 дни.

"Ако лицето си заминава в началото на септември, когато изтича 3 месечната му работна виза, то ще има преведена заплата, но няма да има получена карта и физическа възможност да си изтегли заплатата", се обяснява в писмото до финансовия министър.

Проблем според представителите на сектора има и със закриването на банковите сметки, тъй като обикновено хората работят до последния ден от работната си виза и нямат физическа възможност да отидат до банков клон, за да закрият съответната сметка и да изтеглят наличността по нея, особено в случаите, когато заминават в неработен ден. При завръщане през следваща година, се оказва, че имат натрупани банкови такси, които също са причина за евентуален отлив на чуждестранни работници, от които туристическият сектор се нуждае, обясняват от организацията.

Организацията напомня, че изключение от правилото за плащане само по банков път, има за сезонните работници в селското стопанство.