Новини Събития

Кога ще са изпитите и ваканциите на учениците през 2023-2024 г.?

  01.09.2023 12:27  
Кога ще са изпитите и ваканциите на учениците през 2023-2024 г.?

Изпитът по български език и литература от националното външно оценяване в края на 7. клас през предстоящата учебна 2023-2024 година ще е на 19 юни, а по математика - на 21 юни. Датите утвърди министърът на образованието в своя заповед след края на общественото обсъждане на графика за националните външни оценявания.

Изпитите са изтеглени със седмица по-късно в сравнение с предходни години с мотива, че така седмокласниците ще имат повече време за подготовка.

Графикът за НВО

4. клас

Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа

7. клас

Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

10. клас

Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа

Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.:

• Писмена част:

- за ниво В1 и В1.1, начало 09,00 часа

- за ниво А2, начало 09,30 часа

- за ниво А1, начало 10,00 часа

• Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа.

Резултатите от НВО ще се обявят до 7 юни 2024 г. вкл. за изпитите след 4. клас; до 2 юли 2024 г. вкл. за изпитите след 7. клас; до 28 юни 2024 г. вкл. за изпитите след 10. клас.

Графикът за матурите

Държавният зрелостен изпит по български език и литература ще бъде на 17 май 2024 г., а втората задължителна матура и изпитът по професионална квалификация – на 20 май 2024 г. И двата изпита започват в 8,30 ч. Тези дни, както и датите на изпитите от националното външно оценяване за седмокласниците по български език и литература и по математика, са неучебни.

Допълнителните държавни зрелостни изпити по желание на ученика ще се проведат в периода 22 май – 31 май 2024 г.

Втора изпитна сесия (август – септември)

• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08,30 ч.

• Втори задължителен държавен зрелостен изпит/задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.

• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 – 30 август 2024 г.

На датите на задължителния държавен зрелостен изпит по български език и литература се провежда и задължителният ДЗИ по български език и литература за завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година, както и изпитът за валидиране на компетентности по български език и литература като общообразователен предмет по реда на ДЗИ.

На датите на допълнителните държавни зрелостни изпити се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити за завършили последния гимназиален клас преди учебната 2021 – 2022 година, както и изпитите за валидиране на компетентности по реда на ДЗИ с изключение на изпита по български език и литература като общообразователен предмет.

Ваканции

Есенната ваканция на учениците е определена в периода от 28 октомври до 1 ноември предвид насрочените избори за местна власт, като се запазва броят на ваканционните дни, уточнява Министерството на образованието и науката.

Начало и край на ваканциите (с включени празнични и почивни дни) с изключение на лятната:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 г. вкл. есенна

23.12.2023 г. – 02.01.2024 г. вкл. коледна

03.02.2024 г. – 05.02.2024 г. вкл. междусрочна

30.03.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас

05.04.2024 г. – 07.04.2024 г. вкл. пролетна за XII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература

20.05.2024 г. втори задължителен държавен зрелостен изпит и задължителен държавен изпит за придобиване на професионална
квалификация

19.06.2024 г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII клас

21.06.2024 г. изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII клас

Начало на втория учебен срок: 6 февруари 2024 г. (I – ХIІ клас)

Край на втория учебен срок:

13.05.2024 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)

29.05.2024 г. І – III клас (14 учебни седмици)

14.06.2024 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)

28.06.2024 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

28.06.2024 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07.2024 г. – 31.08.2024 г. за паралелки с професионална подготовка  или с дуална система на обучение в Х и XI клас).Анкета

Къде ще пътувате за априлската ваканция?


Резултати