Анализи

Евросредства са определени за винен туризъм

  04.09.2023 12:16  
Евросредства са определени за винен туризъм

Възможност за инвестиции в екологични съоръжения като ВЕИ инсталации, пречиствателни и компостиращи съоръжения и др., както и в бъдеще за насърчаване на винения туризъм - тези два нови елемента заедно с "традиционните" схеми за модернизиране на лозарски стопанства и винарни, застраховки "на зелено" и популяризиране на вина ще оформят европейското финансиране за лозаро-винарския сектор в България в следващите години, съобщава "Капитал".

На 15 октомври изтича настоящата лозаро-винарска програма, като днес (4 септември) приключва общественото обсъждане на проектонаредбата за предоставяне на финансирането след това. След разглеждане на евентуални коментари от граждани и бизнес сдружения предстои новите правила да бъдат окончателно одобрени, а във втората половина на октомври да започнат и първите приеми на проекти от бизнеса.

До 2027 г. българският лозаро-винарски сектор ще има възможност да усвои близо 99 млн. евро, заложени в стратегическия план за развитие на земеделието.

Новата възможност - екологични съоръжения

За първи път предстои да се отвори съвсем нова възможност за финансиране на лозаро-винарския сектор. В проектонаредбата е заложена интервенция "Инвестиции в екологични съоръжения", която най-общо цели да намали екологичния отпечатък на виненото предприятие, както и възможността да произвежда енергия от възобновяеми източници.

Тук се допуска закупуване на оборудване, свързано с работата на възобновяеми източници на енергия на територията на предприятието, както и строителство на сгради за пречистване на отпадни води и други отпадни продукти от производството или пък инсталации за компостиране.

Финансирането и по тази схема варира от 15 до 50%, като отново по-голяма субсидия биха получили по-малките винопроизводители. Един проект може да бъде финансиран с до 2 млн. лв., а един кандидат - до 3 млн. лв. общо, сочат още проектоправилата за сектора.

Основен акцент - модернизацията на стопанства и предприятия

Иначе новият план за разпределението на европарите за сектора залага в голяма степен отновo на инвестициите в модернизация на лозарските стопанства и винарните.

До 2027 г. ще действа интервенцията "Преструктуриране и конверсия на лозя", чрез която производителите на винено грозде ще могат да обновяват лозовите си насаждения, както и да правят друг тип инвестиции - закупуване на гроздокомбайни и други техника, изграждане на системи за капково напояване, съоръжения за отводняване, изграждане или подмяна на подпорни конструкции и др.

Предвидена е и възможност за компенсация за загуба на доход на лозарските стопанства. Помощта тук е до 75% от инвестицията, като в рамките на един прием отделният кандидат може да получи до 1.5 млн. лв. без обезщетението за загуба на доход, както и до 4.5 млн. лв. за целия период.

Правилата, заложени в проектонаредбата, предвиждат предимство при кандидатстването да получат стопанства, които досега не са се възползвали от еврофинансиране за сектора, биологични производители, групи производители, както и желаещи да засадят местни и интродуцирани устойчиви сортове грозде или сортове за производство на вина със защитени наименования.

Кандидатстването по схемата за лозарство ще се провежда от 16 октомври всяка година.

Другата ключова интервенция за бизнеса - "Инвестиции в лозаро-винарския сектор", обхваща широк кръг от дейности във винарските предприятия. По тази схема е предвидено подпомагане за закупуване на нови машини и оборудване за преработка на грозде, контрол на ферментацията и температурата, бутилиране и етикетиране на вината, съоръжения за съхранение и др.

Ще могат да се строят или разширяват нови сгради за производство на вино, както и съпътстващи съоръжения, включително анализиращи лаборатории, помещения за съхранение на виното или пък винотеки, дегустационни зали, търговски обекти на територията на предприятието.

Предвижданата помощ е между 15 и 50% от планираната инвестиция, като по-малките предприятия имат възможност да получат по-високо подпомагане. По схемата е заложен таван за един проект 2.35 млн. лв., като един кандидат може да получи максимум 5.87 млн. лв. по цялата схема за подпомагане до 2027 г.

Винен туризъм в бъдещето

До 2027 г. трябва да заработи и друга нова интервенция, но правилата за нея не са заложени в настоящата проектонаредба. Става въпрос за подпомагане, предназначено за насърчаване на винения туризъм, което е заложено в стратегическия план на България за земеделския сектор. Причината то да не може да тръгне в момента обаче е, че подобно финансиране могат да получават само признати междубраншови организации в лозаро-винарския сектор, а такива в момента не съществуват.
Още средства за реклама на вина

До 2027 г. лозарите и винопроизводителите ще могат да разчитат и на продължаване на финансирането по други "познати" схеми. Така например ще бъде заложено финансиране за популяризиране на вина вътре в ЕС или на външни пазари, като това е разписано в две отделни интервенции- "Информиране в държавите членки" и "Популяризиране в трети държави". Тук по двете схеми ще се предоставя помощ до 50%, като обаче към нея могат да бъдат добавени още 30% от националния бюджет.

Лозарските стопанства ще могат да разчитат и на финансиране за застраховане на реколтата, каквато възможност имаше и в предходните години. Друга опция е схемата за "бране на зелено" на грозде, но тъй като тя е кризисен инструмент, се предвижда отваряне на прием само когато има смущения на пазара.

/capital.bg