Заведения

Депутатите забраниха райския газ в заведенията

  07.09.2023 17:55  
Депутатите забраниха райския газ в заведенията

Депутатите окончателно одобриха употребата на диазотен оксид (райски газ) само в производството на храни. Райският газ като добавка в храни се допуска в обекти за производство и преработка на храни и заведения за обществено хранене, когато се използва като добавка в помещенията за приготвянето на храни, предвиждат приетите на второ четене промени в Закона за храните текстове.

Така популярните пълнители с райски га, опасни за здравето, особени при подрастващи, са забранени за продажба, вкл. в заведения и нощни клубове. Забраната важи както за деца, така и за продажба на клиенти над 18 г.

Употребата на диазотен оксид като добавка в храни се отразява в технологичната документация. Употребата в обектите се извършва при спазване на Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (OB, L 354/16 от 31 декември 2008 г.). 

Глобата, при нарушение на тези разпоредби, е от 500 до 1000 лева, а който допусне такова нарушение в управляван от него обект, ще се наказва с глоба от 800 до 1500 лева. При повторно нарушение – от 1500 до 3000 лева. За бизнес оператор е предвидена глоба или имуществена санкция от 3000 до 6000 лева, а при повторно извършване на същото нарушение - от 5000 до 12 000 лева.

В края на юни депутатите гласуваха единодушно на първо четене два законопроекта за промени в закона за храните, с който се регламентира употребата на райски газ при производството на храни.

Миналата година беше обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за здравето и така бе забранена продажбата и употребата на диазотен оксид и пълнители за него, включително онлайн, на лица под 18 години на територията на детски градини, училища, общежития за ученици и лечебни заведения, на спортни прояви и обществени мероприятия, организирани за деца и ученици, както и на закритите обществени места, в това число и дискотеки и клубове.

Тогава по предложение на ГЕРБ-СДС бе прието и изключение - забраната да не важи за продажбата на райски газ за медицински цели и за хранително-вкусовата промишленост.

Първа забраната на райски газ поиска омбудсманът Диана Ковачева, а тогавашният вицепремиер Корнелия Нинова разпореди масови проверки по заведения.