Събития

Стратегия ще развива кулинарния туризъм в трансграничния регион Видин-Бор -Зайчар

  12.09.2023 09:10  
Стратегия ще развива кулинарния туризъм в трансграничния регион Видин-Бор -Зайчар

Приключи обучителната програма в рамките на проект "Вкусът на традицията - нематериалното културно наследство на Видин и Бор за устойчив туризъм", финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество „Interreg – ИПП България – Сърбия 2014 – 2020“. Водеща организация по проекта, който се реализира в периода 13.09.2022 – 20.09.2023 година, е Сдружение „Видински фонд „Читалища“, а партньори са Народно читалище „Съзнание-1928“, село Кошава, община Видин, Република България и Център за нематериално културно наследство „Корени“ – град Зайчар, Република Сърбия. Една от целите на проекта е свързана с повишаване на знанията, уменията и мотивацията на заинтересованите от развитие на кулинарния туризъм страни.

Първият цикъл обучения бе проведен от 25 до 28 август в Зайчар, а вторият от 1 до 4 септември в град Видин. В обученията се включиха представители на заинтересованите страни, свързани със стремежа за съхраняване на автентичната кухня, като част от нематериалното културно наследство на региона и използването и като ресурс за устойчиво развитие на туризъм. В рамките на обученията бяха представени същността на кулинарния туризъм и тенденциите в неговото развитие и бяха дискутирани резултатите от анализа на наличните ресурси и проекта на Стратегия за развитие на кулинарния туризъм в региона.
 

Разработен бе кулинарен туристически маршрут и бяха изготвени планове за провеждането на двете ключови за проекта събития: Кулинарно състезание в окръг Зайчар, което ще се състои на 9 и 10 септември и Фестивал на рибата и рибената саламура, който ще се проведе на 16 и 17 септември на брега на Дунав в село Кошава. В рамките на тези две събития ще бъдат представени разработените в рамките на проекта стратегически документ и туристически маршрут.