Анализи Новини

Приходите от нощувки в България отново надхвърлят предпандемичното равнище

  12.09.2023 14:15  
Приходите от нощувки в България отново надхвърлят предпандемичното равнище

Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 71,4 на сто, приходите през юли достигат 454,5 млн. лв. След като последователно през май и юни националната статистика отчете положителен темп на нарастване на приходите от нощувки спрямо знаковата за българския туризъм 2019 г., НСИ обяви днес, че приходите от нощувки през юли достигат 454,5 млн. лв., или със 17,6 на сто повече спрямо същия месец на предходната година.

Отчетеното увеличение е както от чужди граждани - с 19,5 на сто, така и от български - с 13,2 на сто.

Справка в НСИ показва, че приходите от нощувки през юли 2019 г. са били 345,8 млн. лв., или с 2,9 на сто повече в сравнение с юли 2018 година.

Същевременно не се сбъднаха очакванията за отлив на туристи по Българското Черноморие заради разлива на язовир "Нова Каховка", като справка в националната статистика показва, че приходите от нощувки през юни в България надхвърлиха предпандемичните равнища от 2019 г., както това се случи и през май.

По отношение на приходите от нощувки трябва да се вземе предвид и отчетената от НСИ годишна инфлация за юли, която беше 8,5 на сто, докато през юли 2019 г. - 2,9 на сто, за юни 2023 г. беше 8,7 на сто, докато през юни 2019 г. - 2,8 на сто. Годишната инфлация за май 2023 г. беше 10,1 на сто, а за май 2019 г. - 3,5 на сто, сочи справка в НСИ.

Последните данни на НСИ за юли показват, че общата заетост на леглата е 55,8 на сто, като показателят се увеличава с 2,4 процентни пункта в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 71,4 на сто, следват тези с 3 звезди - 49,4 на сто, и с 1 и 2 звезди - 36 на сто. През юли 2023 г. в страната са работили 3697 обекта с 10 или повече легла.

Броят на пренощувалите през юли в местата за настаняване се увеличава с 9 на сто в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 1 441,3 хил., като е отчетено увеличение както при чуждите граждани - с 13 на сто, така и при българските - с 4,8 на сто. Нощувалите български граждани са 675 000 и са направили средно по 3,2 нощувки. Чуждите граждани са 766 300, със средно по 4,8 нощувки, като 72,3 на сто от тях са пребивавали в хотели с 4 и 5 звезди.

Справка в НСИ показва, че приходите нощувки през юни 2023 г. са били 229,2 млн. лв., докато през юни 2019 г. - 205,4 млн. лв., или с 2,6 на сто повече в сравнение с юни 2018 година.

През май 2023 г. приходите от нощувки достигнаха 87,7 млн. лв., докато през същия месец на 2019 г. те бяха 76,2 млн. лв.