Новини Турагенции

Министерството на туризма бяга от проверка на дължащ пари туроператор (обновена на 4.10.2023 г.)

  19.09.2023 11:49  
Министерството на туризма бяга от проверка на дължащ пари туроператор (обновена на 4.10.2023 г.)
Министерството на туризма се оправдава, че няма правомощия да провери Ню травълс ейджънси
  Мирослав Иванов

Министерството на туризма бяга от проверка на туроператора „Ню травълс ейджънси“ ЕООД за невърнати средства към клиенти и други туристически агенции заради Ковид пандемията. Това става ясно от от отговор на ведомството до TravelNews. Проверка в Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ) и Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС за България 2020 (ИСУН) показва, че компанията „Ню травъл ейджънси“ е получило финансиране от Министерство на туризма в периода 2020-2022 г. за подкрепа на туристическия сектор във връзка с COVID-19 на обща стойност 256 797 лв. Туроператорът е имал възможността да използва част от получения ресурс за възстановяване на дължими суми към клиенти. Контролен орган по разходването на държавната помощ за възстановяване на суми на клиенти за неосъществени пътувания е АДФИ, обясниха от Министерството на туризма за TravelNews.

От Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) казаха, че не могат да контролират частни компании. Инспекторите могат да проверяват по закон само изразходването на средства от държавни ведомства и дружества. По програмите контролни органи са съответните министерства, които отпускат парите и НАП, казаха за TravelNews от АДФИ.

НАП вече обяви,

че са изискали по една от програмите, които те са управлявали, „Ню травълс ейджънси“ ЕООД да върне средства. Едно от основните задължения на предприятията, получили подпомагане с оборотен капитал заради временните противоепидемични мерки, е да отчетат използваните средства в ИСУН 2020.  В рамките на процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки“, НАП е изплатила на „Ню травълс ейджънси“ ЕООД финансова помощ в размер на 3 415,63 лв. С цел да гарантира правилното отчитане и изразходването на получените средства, НАП извършва последващ контрол на дружествата, като подборът кои фирми ще бъдат проверени се прави по утвърдени правила и методология, подчертаха от приходната агенция.

Дружеството „Ню травълс ейджънси“

не е изпълнило задължението си да подаде в ИСУН 2020 отчетни документи за изразходване на получената безвъзмездна финансова помощ. По тази причина, спрямо него са предприети контролни действия от страна на НАП. При проверката компанията не е представила изискани от проверяващия служител документи, в резултат на което на дружеството е издаден Акт за установяване на публично държавно вземане №BG16RFOP002-2.95-4002/21.04.2022 г. С този акт фирмата е задължена да възстанови получената сума в размер на 3 415,63 лв. безвъзмездна финансова помощ заедно със законна лихва, считано от дата на предоставяне на помощта, се казва още в становището на НАП до TravelNews.

Министерството на туризма не разполага

с информация каква част от получените от туроператора средства са върнати на клиенти. С оглед спецификата на проблема, актуален за фирмата и към момента, ведомството незабавно ще сигнализира съответните контролни органи за извършване на проверка във връзка с предоставения на предприятието безвъзмезден финансов ресурс. През месец март 2021 г. Министерството на туризма е сезирано чрез постъпил сигнал от туристически агент, регистриран съгласно българското законодателство, с твърдение за дължима сума към клиенти и задържана неправомерно от месец май 2020 г. с издаването на ваучери от името на компанията “Costa Cruises”, Италия.

Министерството на туризма предприе действия, като сезира Комисията за защита на потребителите за извършване на проверка в рамките на тяхната компетентност съгласно Закона за туризма. Комисията за защита на потребителите извършва последващ контрол за спазване изискванията на закона, на туроператорите, туристическите агенти и търговците, улесняващи предоставянето на свързани туристически услуги. В Министерството не са постъпвали други жалби и сигнали срещу „Ню травълс ейджънси“ за възстановяване на заплатени суми по нереализирани туристически пакети.

Туроператорът дължи

най-много средства на други туроператори и агенти. „Взеха средства от държавата, но не върнаха на никой. Смениха собствеността на фирмата и повече не могат да бъдат открити“, заяви Калина Тодорова, управител на туроператора „Аполо“. Те са изгорели с около 36 000 лв., които сами са възстановили на клиенти за неосъществени круизи по време на пандемията. „Ню травълс ейджънси“ са работили основно с големите италиански круизни концерни MSC Cruises и Costa Cruises.

Същото обясни и Красимир Златанов, управител на туроператора „Екзотик холидей“. Имаше клиенти, които бяха платили през нас за круизи с „Ню травълс ейджънси“, но заради пандемията не се осъществиха. Те издадоха ваучери на хората, но никога не успяха да ги ползват, каза той. „Трябваше ние да ги обезщетим с наши средства, като остана да получаваме пари от другия туроператор, но така или иначе никога не ни преведоха“, коментира Златанов. Той също отбеляза, че фирмата е била прехвърлена на непознато лице от Италия и са загубили всякакъв контакт. Дори са се обърнали към Посолството на Италия в България, но не са получили никакво съдействие.

Най-много средства

„Ню травълс ейджънси“ дължи на „Руал травел“ – към 85 000 лв., каза управителят на потърпевшата компания Димитър Балтов, който е и зам.-председател на Сдружението на туроператорите и туристическите агенти „Обединение Бъдеще за туризма“ (ОБТ). Те също са възстановили парите на хората, но не са им върнати от „Ню травълс ейджънси“. „Фирмата е прехвърлена на малоимотен италианец и няма никакви активи, за да ги осъдим“, обясни Балтов. Той препоръча българите да внимават и да не се обръщат за круизи към „Ню травълс ейджънси“, защото ще изгорят. Вече идвали сигнали, че продължавали да работят с индивидуални клиенти.

Сайтът на „Ню травълс ейджънси“ ЕООД в момента не работи, а на телефоните никой не отговаря, установи проверка на TravelNews. В регистъра на туроператорите към Министерството на туризма е отбелязано, че компанията е без валидна застраховка „отговорност на туроператора“, което означава, че при проблеми или фалит няма кой да покрие щетите на клиентите.

По отношение на изтеклата застраховка

„Отговорност на туроператора“ на фирмата, от Министерството на туризма обясниха, че са изпратили официално писмено уведомление до управителя на дружеството за откриване на производство по прекратяване на регистрацията за извършване на туроператорска дейност на основание чл. 70, ал. 2, т. 11 от Закона за туризма. Към 4 септември 2023 г. в Министерство на туризма не е постъпвало уведомление от управителя на „Ню травълс ейджънси“ за преустановена дейност и стартираната процедура по обявяване в несъстоятелност, поради неплатежоспособност. Към днешна дата не е постъпвала и информация от застрахователно дружество за настъпването на застрахователно събитие и за постъпили претенции от потребители, които не са получили договорените с туроператора услуги и към този момент не са им възстановени заплатените от тях суми. Съгласно разпоредбите на Закона за туризма - туроператорът след настъпване на застрахователно събитие следва да уведоми застрахователя и да му предостави информация за своите контрагенти, доставчици и за потребителите на услугите им, като и да му окаже необходимото съдействие.

В момента фирмата е собственост на Фабио Берти, показва справка в Търговския регистър. Преди това е била собственост на Марко Монтеки и неговия син – Роберто Монтеки. Дълги години Марко Монтеки беше президент на Италианската търговска камара в България. В момента гради политическа кариера в Италия, като дори беше кандидат за народен представител на последните парламентарни избори в страната от партия „Либерална стойност". Преди пандемията се срещаше с бившия министър на туризма Николина Ангелкова (ГЕРБ) и обещаваше да помага за развитието на круизния туризъм в България. Марко Монтеки и Фабио Берти не бяха открити за коментар.

На 4 октомври 2023 г. получихме писмо чрез адвокатите на Марко Монтеки, в което той се казва, че съдържанието не съответства на обективната истина. Публикуваме от него: „На първо място, видно от справка в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, по време на въведените на територията на Рерублика България мерки срещу COVID-19 не съм имал участие в „Ню травълс ейджънси“ ЕООД под никаква форма, за което излагате обстоятелства в горепосочените статии. Участието ми в дружеството приключва през 2011 г., което обстоятелство изключва верността на приписваните ми от Ваша страна действия, свързани с извършване на измама по отношение на клиенти и туристически агенции и наличието на задължения от моя страна към същите.

На следващо място, невярна и подвеждаща е и посочената в статията от 15.8.2023 г. информация, касаеща финансовата помощ, отпусната на дружеството от Министерство на туризма….. Справка в регистъра на министерството показва, че действително от Министерство на туризма са отпуснати  средства на дружествата, одобрени по схема за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19. По посочената схема обаче „Ню травълс ейджънси“ ЕООД е получило еднократно сума в размер на 94 800 лв. което е пет пъти по-малко от цитираната в статията цифра.

Не следва да се подминава и фактът, че с цел спекулация и въвеждане в заблуждение по отношение на читателите за наличие на определени зависимости с лицата, посочени в статията, е приложен и снимков материал. Снимката, която е използвана в статията, е свалена от интернет, като същата е направена по повод на събитие, организирано от италианската компания „MSC Cruises“. На събитието бях поканен в качеството ми на президент на Италианската търговска камара в България. Присъствието на г-жа Николина Ангелкова на събитието, чието име е споменато отново със спекулативна цел в статиите, беше в качеството й на министър на туризма през този период.

Гореизложените факти са в разрез с добрите журналистически практики и потвърждават действията Ви, целящи уронване на репутацията ми. Престоят ми в България е с продължителност повече от 20 години, за който период от време не съм имал каквито и да било проблеми от морален, предприемачески, институцинален или друг характер…“, се казва още в писмото на Марко Монтеки.

Мирослав Иванов