Новини Транспорт

Евростат: България е на второ място в ЕС по въздушен пътникопоток

  20.09.2023 11:22  
Евростат: България е на второ място в ЕС по въздушен пътникопоток

Автомобилът продължава да е основното транспортно средство във всички страни членки на ЕС в сравнение с пътуванията с влак, автобус, самолет или кораб. През 2021 г. на автомобилния транспорт се падат 79,7 на сто от пътникокилометрите в ЕС спрямо 7,3 на сто за самолетите, 7,1 на сто за междуградските автобуси, автобусите и тролейбусите, 5,6 на сто за влаковете и 0,3 на сто за морския превоз, отчита Евростат, пише БТА.

За едно десетилетие са настъпили редица промени в дела на използваните транспортни средства. Делът на пътникокилометрите, изминати с лек автомобил, във всички видове транспорт е бил 73,1 на сто през 2011 г. и претърпява леки отклонения от тази цифра до 2019 г. През 2020 г. е имало увеличение в дела на автомобилите в общия транспорт до 81, 9 на сто, но това не се изразява в реално повишение в броя на пътникокилометрите с автомобил (през 2020 г. е имало спад до 3541 милиарда пътникокилометра спрямо 4728 милиарда пътникокилометра през 2019 година). Това се дължи в основна степен на силния спад на въздушния транспорт заради влиянието на ограниченията за Covid-19 върху транспорта. През 2021 г. спрямо 2011 г. употребата на обществен транспорт като влакове, междуградски автобуси, автобуси и тролейбуси е регистрирала спад -1,9 процентни пункта в дела на междуградските автобуси, автобусите и тролейбусите (от 9 на сто до 7,1 на сто) и -1 процентен пункт в дела на влаковете (от 6,6 на сто до 5,6 на сто).

Що се отнася до дела на пътникокилометрите, той е бил 10,9 на сто през 2011 г. и е нараствал постоянно до 15 на сто през 2019 г. преди избухването на пандемията. Пандемията е повлияла значително на сектора и делът му е достигнал до най-ниското си равнище от десетилетие - 5,7 на сто през 2020 г. Регистрираната стойност от 7,3 на сто през 2021 г. отразява възстановяването на сектора на въздушния транспорт.

Снимка: графика Евростат/БТА

Сред страните членки на ЕС през 2021 г. автомобилният транспорт е имал най-висок дял сред всички видове транспорт в Литва (91,7 на сто), следвана от Нидерландия (85,4 на сто) и Финландия (85,2 на сто).

Във въздушния транспорт Хърватия (25,4 на сто) е регистрирала най-висок дял на въздушни пътникокилометри във всички видове транспорт, следвана от България (16,3 на сто) и Испания (13,1 на сто).

При междуградските автобуси, автобусите и тролейбусите през 2021 г. най-висок дял е имала Малта (13,3 на сто), следвана от Унгария (12,8 на сто) и Ирландия (12,4 на сто)

Австрия продължава да е начело в при железопътния транспорт (8,6 на сто) от железопътните пътникокилометри в общите транспортни резултати, следвана от Франция (8,3 на сто) и Нидерландия (8 на сто).

При морския транспорт най-голям дял на пътникоилометрите е регистриран в Хърватия (2,7 на сто), Гърция (1,6 на сто) и Естония (1,5 на сто).