Новини Хотели

Отпадъчни води от хотел се изливали в язовир Батак

  06.10.2023 09:46  
Отпадъчни води от хотел се изливали в язовир Батак

Отпадъчни води от септична яма на хотел в курорта Цигов чарк заливат частни имоти и се стичат директно в язовир „Батак“ - такъв сигнал е подаден до Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Пазарджик през септември. Проверка на място е показала, че информацията отговаря на истината.

При извършения оглед на място се установи, че ревизионната шахта е запълнена и прелива, съобщават от ековедомството. Дадено е предписание да се направи ревизия и почистване на септичната яма от лицензирана фирма и да се представи в РИОСВ-Пазарджик фактура за платена такса. На кмета на община Батак е дадено указание за извършване на контрол върху обектите в летовището. Повторна проверка е установила, че септичната яма е почистена и предписанието е изпълнено. В съобщението не се споменава за наложени санкции.

Не става ясно колко време отпадъчните води от хотела са се изливали в язовира, чиито води се използват и за водоснабдяване и напояване на земеделски земи.

От хотела обясниха пред TravelNews, че всичко е оправено и въобще не са изливани води в язовира.