Събития

Костенец създава туристическа атракция и зона за отдих

  12.10.2023 09:10  
Костенец създава туристическа атракция и зона за отдих

В процес на оценка е и проектно предложение с наименование „Туристическа атракция и зона за отдих в град Костенец“, община Костенец е подадено за финансиране по Програма за развитие на селските райони, Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие) чрез процедура „МИГ Костенец 2010 – 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”.

Проектът предвижда да се създаде туристическа атракция и място за отдих на посетителите в общинския център – град Костенец, където липсват такива. За целта ще бъде облагородено пространството около историческия паметник, посветен на загиналите във войните, находящ се в град Костенец, ПИ 38902.500.405. В терена ще се поставят информационни табла, целящи да запознаят гостите на града с културно-историческите и природните забележителности на общината, както и с интересните туристически маршрути в района.

Ще бъде възстановен неизползваемия в момента шадраван, който заедно със зоната около него ще бъде превърнат в атракция – водно огледало, със скулптурна композиция и цветно осветление, настилка тип каменен басейн и каменна река, места за сядане тип „шезлонг“ и пейки. Ще бъдат създадени допълнително още два къта за отдих и почивка чрез изграждане на беседка с места за сядане и масички и композиция от дървени столчета/масички. За оползотворяване на свободното време на посетителите ще бъдат поставени две маси за игра на шах и табла. Около фонтана ще бъдат обособени алеи с атрактивна настилка тип декинг. Ще бъде осигурена достъпност до терена за хора с двигателни затруднения, майки с колички, малки деца и др. За поддържане на чистотата, при увеличената посещаемост на зоната, ще бъдат поставени и три кошчета за отпадъци. След обновяването, пространството ще стане подходящо за провеждане на културни събития на открито, камерни концерти и др. По този начин ще се повиши туристическата привлекателност на града и ще се даде информация на посетителите за подходящите за посещение места в околностите му.