Новини Транспорт

Ръководители на полети от Косово се обучават в BULATSA

  18.10.2023 09:00  
Ръководители на полети от Косово се обучават в BULATSA

Всички 28 ръководители на полети от органа за обслужване на въздушното движение “Прищина подход” в Република Косово са на обучение в BULATSА. Те ще преминат през специално разработен курс за опресняване на знанията и уменията, за да могат да осигуряват безопасен, подреден и експедитивен поток на въздушното движение в страната си.

Курсът изцяло покрива изискванията на Европейския Регламент 2015/340 и програмата за опреснителни обучения на ANSA и се провежда на база на сключен договор между Air Navigation Services Agency – Republic of Kosovo и BULATSA. Обучението е необходимо, за да могат ръководителите на полети от Косово да продължат валидността на своите лицензи, за да изпълняват служебните си задължения.
 
Освен теоретична част, те ще преминат и през практически упражнения, които се провежда в симулатора на BULATSA, на който ще разиграят ситуации с високо натоварване, работа в неблагоприятни метеорологични явления, отказ на средства за обзор, както и други извънредни и аварийни ситуации.

Симулациите се провеждат на специално изработеното от специалистите на BULATSA въздушно пространство, което напълно съвпада с реалното въздушно пространство на Република Косово, включващо всички актуални навигационни точки и средства, и процедури, които ръководителите на полети прилагат. Въздухоплавателните средства, които се срещат в симулатора, съвпадат с тези, които оперират на летището в Прищина. 
Симулаторът на BULATSA предоставя възможност човеко-машинния интерфейс (HMI) да бъде настроен така, че да наподобява изцяло този, който използват в Република Косово.

Обучението е част от плана на BULATSA за развитие на своя симулатор и предоставяне на възможност за обучение и извършване на симулации в реално време, както за свои собствени нужди, така и за външни контрагенти. Подобни курсове се проведоха на ръководители на полети от Северна Македония и Армения под ръководството на експерти от авиационния учебен център на ДП РВД.