Анализи Новини

Бордът по туризъм: Министерството на туризма не обсъжда кризата в Израел с бранша

  19.10.2023 12:49  
Бордът по туризъм: Министерството на туризма не обсъжда кризата в Израел с бранша

Националният борд по туризъм следи с тревога развитието на конфликта в Близкия изток в резултат на терористичната атака към Израел от 7 октомври 2023 г. На лице е тенденция за задълбочаване на напрежението и разширяване на периметъра от засегнатите страни чрез провокации към Белгия, Франция, Германия, Турция и други. 
За съжаление до този момент Министерството на туризма не е инициирало провеждане на заседание на Националния съвет по туризъм или работна среща, на която да бъде обсъдено развитието на кризата от гледна точка на интересите и проблемите на българския туристически бизнес, се посочва в позиция от борда, на който изпълнителен директор е д-р Полина Карастоянова.
Сигурността е фундаментална предпоставка за туристическата индустрия и тази политическа конфронтация има пряко негативно отражение към нормалните процеси, свързани с индивидуалните и организирани пътувания. Туристическият сектор в България вече е засегнат двупосочно развиващата се проблемна ситуация: от една страна - практическата невъзможност да бъдат осъществени планираните пътувания на израелски туристи към България и от друга страна - несигурността на българските граждани по отношение на планираните пътувания към страните от засегнатия регион. 
Националният борд по туризъм предлага на Министерството на туризма създаване на комуникационен щаб от подготвени експерти, които са способни адекватно, интелигентно и професионално да комуникират по темата в защита на обществения интерес.
Предложението се подкрепя и от нашите асоциирани партньори: Българска асоциация на заведенията, Българско конгресно бюро и Българска туристическа камара.
Националният борд по туризъм е най-голямата работодателска организация в сектор Туризъм и представлява обединеният интерес на основни инвеститори в областта на туристическата индустрия и свързаните с нея отрасли в икономиката.

Националният борд по туризъм е конструктивен партньор и взаимодейства с всички държавни институции, които имат отношение към формиране на национална туристическа политика, стратегия и съответна законова регламентация за развитието на туристическата индустрия в България. 
Националният борд по туризъм е член на АИКБ, БТПП, БСК, КРИБ, „Произведено в България - съюз на малкия и среден бизнес“.
Националният Борд по Туризъм също така е и единствената българска организация член на UNWTO, Световната организация по туризъм към ООН.