Транспорт

Над 130 000 евро са изплатени на български пътници за изгубен багаж

  10.11.2023 14:27  
Над 130 000 евро са изплатени на български пътници за изгубен багаж

Две основни тенденции в туризма отчетоха днес от Европейския потребителски център България (ЕПЦ) на кръгла маса "Пътуване, почивка, потребители".

На първо място това е интересът на младите хора към търсене и резервиране на почивки в устойчиви хотели, в добавка с по-щадящи природата форма на придвижване.Втората е свързана с ценовия скок през последните две години и отговора на това от страна на бизнеса. Става дума за т. нар. "шринкфлация" или предоставянето на по-малко като обем услуги за същата цена, спрямо година по-рано. Това стана известно от думите на Соня Спасова, директор на ЕПЦ България. Кръглата маса е посветена на предизвикателствата и решенията пред туристическия сектор и се провежда всяка есен, събирайки на едно място заинтересованите страни - държавните институции, туристическият бранш и потребителските организации.

Соня Спасова направи и отчет на ЕПЦ България за 2022 година, според който са били обезщетени почти 90 на сто от гражданите, обърнали се към центъра, а цялостната компенсация през годината надхвърля 130 000 евро.

Данните на Центъра показват, че най-честите оплаквания или близо една трета от тях са свързани с транспортния сектор и по-конкретно с въздушния превоз - закъснения или загубени багажи. За сравнение делът на подобни жалби към 2020-а е бил от над 40 на сто.

Около 6 на сто са жалбите, свързани с настаняване, почивки и резервации. Третата категория са оплаквания за проблеми при онлайн пазаруване.

Цялостната оценка на Соня Спасова за туристическия бранш в България е, че секторът се възстановява.

"ЕПЦ България" е част от мрежа с подобни центрове във всички страни членки на ЕС, Исландия, Норвегия и Великобритания. Мрежата започва да се развива в европейски мащаб от 2005 година, а в България от 2008-а. В страната ЕПЦ работи като част от Комисията за защита на потребителите (КЗП). Дейността на центъра се финансира от Европейската комисия и от самите страни членки.

Приоритетите в работата на ЕПЦ у нас са трансграничните потребителски жалби. От Центъра са ангажирани и с предоставяне на превантивна информация, а също така и да представят алтернативно решаване на спорове. Съдействието на ЕПЦ България е безплатно, без да има езикови бариери.