Новини Събития

Кипър ще дава субсидии в сферата на туризма

  13.11.2023 09:30  
Кипър ще дава субсидии в сферата на туризма

Правителството на Кипър ще субсидира развитието на алтернативни форми на туризъм, като религиозен, спортен и уелнес туризъм. Три нови плана за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в тези направления са отворени за кандидатстване, обявиха от министерството на туризма в Никозия. 5 млн. евро е бюджетът на новата програма за насърчаване на здравния туризъм, чиято цел е Кипър да се утвърди като целогодишна дестинация за него.

Субсидията се предоставя за модернизиране на хотели, места за туристическо настаняване, съоръжения, за да се разширят предлаганите услуги за хора със здравословни проблеми, нуждаещи се от рехабилитация.

Религиозният и спортният туризъм ще бъдат подкрепени с безвъзмездно финансиране по плана за "създаване и модернизиране на инфраструктура от специален интерес", както е записано в Националната стратегия за туризъм до 2030 г. Субсидията ще покрива до 75% от общите разходи, като максималният й размер е 20 000 евро.

До 200 000 евро за три години могат да получат компаниите, независимо от техния размер, по програмата за модернизиране на ресторанти и магазини, продаващи традиционни местни хранителни продукти.

Чрез трите плана, които стартират, ще се обогати кипърският туристически продукт и ще се подобри неговата конкурентоспособност, подчертаха от туристическото министерство.