Новини Събития

Новият кмет на Банско се срещна с туристическия бранш

  18.11.2023 16:36  
Новият кмет на Банско се срещна с туристическия бранш

Първата работна среща на кмета Стойчо Баненски с представителите на Сдружение "Съюз на туристическия бизнес - Банско" беше конструктивна и с висок старт, предвид броените дни до началото на новия туристически зимен сезон.

Категорично беше заявено и от двете страни, че сътрудничеството ще бъде активно и ще бъде поддържана непрекъсната връзка за консултации и вземане на най-добрите решения в полза на общината и частния бизнес в туризма и услугите.

Освен конкретни действия, които трябва да бъдат предприети незабавно, като осигуряване на безопасността, реда и сигурността по време на сезона, подготовка на града и туристическите обекти, бяха дискутирани и проблемите, свързани със сивия сектор, по-доброто промотиране на Банско като целогодишна туристическа дестинация, сътрудничество със съседни общини, участие в туристически изложения на нови пазари и облекчаване на регулаторния режим за работещите в туризма и услугите.

Категорично и недвусмислено беше заявено, че Общината и браншовите организации ще работят за регламентиране на всички дейности, свързани с туризма в рамките на закона.
В края на месеца предстои нова среща на кмета Баненски с представители на туризма за определяне на конкретни задачи за постигане на набелязаните цели.