Анализи

С 220 000 повече са пътуванията на българите в чужбина през октомври

  27.11.2023 13:41  
С 220 000 повече са пътуванията на българите в чужбина през октомври

Броят на пътуванията на българи в чужбина и на посещенията на чужденци в България през октомври надмина добрата за българския туризъм 2019 г., показва справка в Националния статистически институт (НСИ). С над 220 000 повече са пътуванията на българите през октомври 2023 г. спрямо същия месец на 2019 г., а посещенията на чужденци в страната - с над 132 000.

Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2023 г. са 694 хил. или с 15,8 на сто повече от октомври 2022 година, съобщи днес НСИ. Регистрирано е увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. През октомври 2019 г. пътуванията на българите бяха 473,3 хил. или с 4,1 на сто над регистрираните през октомври 2018 г.

През октомври 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 898,9 хил. или с 6,1 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година. През октомври 2019 г. посещенията на чужденци в България са 766,4 хил. или с 3,7 на сто повече в сравнение с октомври 2018 г.

Най-голям брой пътувания на български граждани през октомври 2023 г. са осъществени към: Турция - 183,8 хил., Гърция - 165,1 хил., Сърбия - 59,5 хил., Румъния - 57,6 хил., Германия - 49,5 хил., Република Северна Македония - 22,5 хил., Италия - 20,9 хил., Обединено кралство - 19,2 хил., Австрия - 18,6 хил., Испания - 12,1 хиляди. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 42,2 на сто, следвани от пътуванията с цел почивка и екскурзия - 37,8 на сто, и със служебна цел - 20 на сто. 

През октомври 2023 г. при посещенията на чужденци в България е регистрирано увеличение на пътуванията по всички наблюдавани цели. Транзитните преминавания през страната са 36 на сто (323,5 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Делът на гражданите от Европейския съюз, посетили България през октомври 2023 г., е 47,9 на сто от общия брой чужди граждани и достига 430,5 хил., като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния - 37,5 на сто, Гърция - 22,5 на сто, и Германия - 12,7 на сто. Справка в НСИ показва, че през октомври 2019 г. делът на гражданите от ЕС е бил 52,2 на сто, или с 2,6 на сто по-малко в сравнение със същия месец на предходната година.

Посещенията на граждани от групата "Други европейски страни" през октомври 2023 г. са 380,1 хил., или 42,3 на сто от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция - 175,7 хил., или 46,2 на сто от посещенията в тази група. През октомври 2019 г., в която както и тази година в страната имаше местни избори, националната статистика отчете най-голямо увеличение на посещенията на граждани от Турция - със 17,8 на сто. През октомври 2013 г. преобладава делът на посещенията с други цели - 49,6 на сто, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия - 35,1 на сто, и със служебна цел - 15,3 на сто. Аналогично е разпределението и през октомври 2019 г. с дялове съответно: 45,4 на сто, 35,8 на сто и 18,8 на сто.