Новини Събития

Започна изпълнението на втори етап от проекта за античен град Хераклея Синтика

  04.12.2023 17:53  
Започна изпълнението на втори етап от проекта за античен град Хераклея Синтика

С церемония „първата копка“ започна изпълнението на втори етап „Зона за социализация на Античен град Хераклея Синтика“ по мащабния проект на Община Петрич „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на Античен град Хераклея Синтика“. Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Реализирането му е част от концепцията на Община Петрич за превръщането на туризма във водещ отрасъл на местната икономика.

➢ Първи етап на проекта включва зоната за културно наследство на самите археологически разкопки и ще бъде финализиран до края на 2023 г.
➢ Във втория етап са дейностите по изграждане на зоната за социализация, където ще се разработи съвременна туристическа инфраструктура, позволяваща на гостите и посетителите да се запознаят пълноценно с природното и културно наследство на Петрич и региона. Предвидени по проект са туристически пешеходни пътеки и платформи за наблюдение, места за отдих, рекреация и почивка. Ще бъде изграден паркинг за автомобили, автобуси и каравани. Ще има атракциони, показващи римските традиции в управлението и използването на водата.

Предвижда се също така да се изгради Посетителски център с експозиционна и виртуална зала, където чрез дигитални 3D възстановки и визуализации ще бъде представен един съвременен начин за експониране на археологията, увлекателен за подрастващите.
➢ Това е първият проект с подобен мащаб, който Община Петрич реализира в направление „Опазване и популяризиране на античен град Хераклея Синтика“.

➢ С изпълнението на проекта ще извърши цялостна трайна консервация на разкритите археологически структури, което пък от своя страна ще позволи реализирането на нови теренни проучвания и разкопки. Също така ще се осигурят подходящи условия за туристическо обслужване и ще се разработи цялостен интегриран туристически продукт, превръщаш Петрич във водеща туристическа дестинация на Югозападна България.

➢ Античен град Хераклея Синтика е обект, който има стратегическо значение както за община Петрич, така и да България, каза и кметът Димитър Бръчков. Осъзнали значимостта, но и огромната отговорност по опазването и развитието на този обект, Общинска администрация разработи цялостна концепция за неговото устойчиво развитие в дългосрочен план. Работата по проектната подготовка започна още през 2018 г. След дълги и сложни съгласувателни процедури вече се даде възможност за изпълнение на проекта, който да покаже Античен град Хераклея Синтика в подобаващ вид, отговарящ на високата му научна и културна стойност.

➢ Водосвет за благословение отслужи отец Васил Тупаров. Символичната първа копка на втори етап от проекта „Реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на Античен град Хераклея Синтика“ уважиха народният представител Костадин Стойков, председателят на Общинския съвет Светла Данаилова, представители на фирмите изпълнители.