Видео

Министерството на туризма не разбира исканията на туроператорите

  29.06.2021 15:12  

Интервю на Мирослав Иванов с Румяна Любенова, член на УС на Обединение Бъдеще за туризма (ОБТ)