Турагенции

РЗИ приемат заявки за безплатни тестове за туристите

  31.08.2021 14:42  
РЗИ приемат заявки за безплатни тестове за туристите

Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА) съобщи, че в Министерство на туризма e постъпило писмо от Министерство на здравеопазването с вх. № Т-04-13-158/27.08.2021 г., съгласно което информират за следното:

Относно реда за предоставяне на бързи антигенни тестове, Министерство на здравеопазването предлага доставянето им да се осъществява съгласно следната процедура:

1. Всеки туроператор, който желае да получи безплатни бързи антигенни тестове за изследване на български и чуждестранни туристи с цел свободно движение на граждани на територията на ЕС трябва да сключи договор с лаборатория от списъка, публикуван в сайта на Националната здравно-информационна система, достъпен на следния линк  - https://www.his.bg/bg/az-i-moeto-semeistvo/laboratorii.
Наличието на това условие е свързано с възможността при въвеждане на отрицателни резултати от проведените изследвания от посочените лаборатории в Националната здравно-информационна система да се генерират Цифрови COVID сертификати за изследване на ЕС.

2. Туроператорът следва да подаде заявка до регионална здравна инспекция (РЗИ) на територията на която се намира дадената лаборатория, с която има сключен договор, в срок до 5 (пет) работни дни преди датата, на която антигените тестове следва да бъдат предадени на лабораторията. В заявката се посочва наименованието на туроператора, количеството заявени бързи антигенни тестове, наименование на лабораторията и дата на изпращане на заявката.

3. Заявката се изпраща на електронната поща на определеното за контакт лице в съответната РЗИ.

4. РЗИ обработва заявките и съобразно наличните количества бързи антигенни тестове в инспекцията информира по електронна поща съответния туроператор за наличната възможност, като при положителен отговор определя време за получаване на бързите антигенни тестове на място в РЗИ от представител на дадената лаборатория.

5. След получаване на отговор от РЗИ туроператорът информира лабораторията за времето и количеството бързи антигенни тестове, които следва да получи в РЗИ.

Министерството на здравеопазването вече е уведомило РЗИ за процедурата. Наличните количества бързи антигенни тестове са ограничени, поради което изпълнението на заявките ще се осъществява съобразно извършената преценка от дадената инспекция, така че при възможност да могат да бъдат удовлетворявани подаваните заявки от всички туроператори.